Република България ■ Община Разград

Видеогалерия

Анкета

Използвате ли електронните услуги, предоставени в сайта на Община Разград?

Резултати

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Програми и проекти


Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 
 
Проект № BG05M9OP001-2.002-0210-C001
„Създаване на център към Домашен социален патронаж гр. Разград за почасово предоставяне на услуги за социално включване“
по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
Материал   Публикуван

Информация

 

08.02.2016г.

Информация

 

08.02.2016г.

Информация

08.08.2016г.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg