Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Във връзка с провеждането на избори в Държавната дума на Руската федерация на 18.03.2018 г., Община Разград е създала организация за транспортиране на руски граждани, постоянно пребиваващи на територията на Република България до Генералното консулство на Русия в гр. Русе, както следва:

от гр. Разград, с час на тръгване - 8:30 часа от паркинга пред хотел „Централ“.

Желаещите могат да подават заявки до 16.03.2018 г. включително на следните телефони: 084 618 146 и 0893 389 251.

 
 

Културен календар на читалищата от община Разград Месец март 2018г.Културен календар на читалищата от община Разград Месец март 2018г.

Продължава... 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2018Г.

Продължава... 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Новини Новини архив 2015г. Зам.-кметът Галина Георгиева представи проекта за бюджет на Община Разград за 2016 година


Зам.-кметът Галина Георгиева представи проекта за бюджет на Община Разград за 2016 година

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На 30 ноември (понеделник)  бе проведено публично обсъждане на Проект за бюджет на Община Разград за 2016 година. Основните параметри, залегнали в проекта за бюджет са съобразени с целите и приоритетите на общината, действащата нормативна уредба и резултатите за деветмесечието на 2015 г.

Зам.-кметът Галина Георгиева разясни основните приоритети на проекта за бюджет: запазване и подобряване качеството на предоставените  публични услуги за населението; провеждане на бюджетна политика, насочена към ефективно, ефикасно и законосъобразно изразходване на средствата; запазване нивото на данъчната тежест и реализиране на мерки за по-добра събираемост на местните данъци; запазване на културните ценности и традиции; разширяване обхвата на социалните услуги и подобряване на инфраструктурата на малките населени места в общината.

Общият обем на проекта за бюджет за 2016 г. е в размер на 34 887 х.лв., в т.ч. за държавни дейности – 18 450 х.лв. и 16 437 х.лв. за общински дейности и дофинансиране на държавните дейности.

Граждани и кметове на населени места, които участваха в публичното обсъждане, изразиха отношение по касаещи ги проблеми, като предложиха няколко конкретни промени, които да бъдат включени в проекта за бюджет, който ще бъде гласуван от Общинския съвет Разград.

ob bj 2016-1  ob bj 2016-2

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg