Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Обяви ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2016 г. НА ОБЩИНА РАЗГРАД


ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2016 г. НА ОБЩИНА РАЗГРАД

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

ОБЩИНА РАЗГРАД

 

П О К А Н А

 

На основание чл.44, ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление  и местната администрация, чл.84,ал.2 от Закона за публичните финанси и  Наредба № 23 за реда и начина за провеждане на публични обсъждания, Кметът на Община Разград кани  всички граждани, общински съветници, кметове и кметски наместници, представители на  държавни и обществени организации, и заинтересовани физически и юридически лица 

 

НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2016 г. НА ОБЩИНА РАЗГРАД,

 

КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30  НОЕМВРИ  2015г. ОТ 10.00 ч. В ЗАЛА 102  НА ОБЩИНА РАЗГРАД

             За предоставяне на допълнителна информация – тел 084 /618250, стая  408     при Община Разград. Проектът  може да бъде разгледан на интернет страницата на Община Разград www.razgrad.bg.Становища и предложения може да  изпращате  на адрес: budget@ razgrad.bg.

 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg