Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Обяви УВЕДОМЛЕНИЕ


УВЕДОМЛЕНИЕ

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На основание чл.66 от Административно-процесуалния кодекс, Община Разград уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на общ административен акт, във връзка с XXIV – я традиционен есенен панаир, който ще се проведе от 09.09. до 15.09.2015 г. на територията на Северен градски парк – гр.Разград.

Общият административен акт касае :

            1.Подготовка, организацията и провеждането на Традиционния есенен панаир.

            2.Изискванията по отношение на спазването на обществения ред и охраната на провежданите мероприятия и търговски обекти.

            3.Въвеждането на :

             3.1.Забрани за :

                - движението на МПС и превозни средства с животинска тяга на територията на Северен градски парк, с изключение на посочените в т.3.2. от настоящето уведомление ;

                 - използването на технически съоръжения, неотговарящи на необходимите изисквания за безопасност ;

                 - извършването на търговска дейност от физически и юридически лица, не платили дължимите такси ;

             3.2.Определен режим на движение на моторни превозни средства, зареждащи обекти на територията на провеждане на Панаира.

 

Заинтересованите лица в производството по издаване на общия административен акт могат да участват чрез писмени предложения и възражения, подадени в срок от един месец от уведомяването в деловодството на Община Разград.

 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg