Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Културен календар на читалищата от община Разград - м. септември 2019

 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019г.

Продължава... 

Отчет на бюджета на Община Разград към 31.12.2018г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАЗГРАД НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВУЩИТЕ ОТ ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНОСТИ В БЛОКОВЕ №1, 2 и 3 на кв. „Орел“, град Разград.

Уведомяваме Ви, че на 30.07.2018 г. ще стартират строително – монтажни дейности в междублокови пространства, паркинги и подходи към паркинги пред блокове №№1, 2 и 3 в кв. „Орел“, град Разград по проект "Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград“.

В тази връзка е необходимо да се освободят паркингите, подходите към тях и зелените площи от паркираните превозни средства и до завършване на строително –монтажните работи в този участък от обекта, да се паркира на съседни алтернативни паркинги.

 
КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД
 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Новини Новини архив 2015г. Близо 20 милиона лева получава община Разград по ОП „Региони в растеж” за новия програмен период 2014-2020 г.


Близо 20 милиона лева получава община Разград по ОП „Региони в растеж” за новия програмен период 2014-2020 г.

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На 22 юни 2015 г. в Националната галерия „Квадрат 500” в София Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова връчи на 39 общини, сред които и Разград, споразумения за делегиране функции на междинни звена по отношение оценка и избор на проекти за финансиране по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОП „Региони в растеж” 2014 - 2020 г. (ОПРР). Общата стойност на безвъзмездна финансова помощ, до която Община Разград, в качеството й на междинно звено, има право да избира проекти, е в размер на 19 829 481,70 лв. За целта Община Разград трябва да изготви Инвестиционна програма - средносрочен документ за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Тя ще включва списък от основни проекти (в рамките на определения общ финансов ресурс за общината) и списък с резервни проекти (до 50% от определения общ финансов ресурс за общината).

Съществува възможност за увеличаване или намаляване на размера на безвъзмездната помощ по сключеното Споразумение в зависимост от реализацията на одобрените проекти. Преразпределението е в зависимост от постигането на индивидуалните етапни цели, определени за конкретните общини, представляващи верифицирани средства в размер на 20% от съответния финансов ресурс. За община Разград стойността, която трябва да бъде постигната до месец юни 2018 г., е 3 965 896,34 лв.

С предоставената финансова помощ ще се реализират проекти, включени в Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие и насочени към енергийна ефективност в жилищни и административни сгради, подобряване на градската среда и зоните с потенциал за икономическо развитие, обновяване на образователна, социална, културна инфраструктура и др.

След публикуване на окончателните насоки за кандидатстване по Приоритетната ос предстои да бъде разработена Инвестиционната програма.

 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk