Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Културен календар на читалищата от община Разград месец юни 2019 г.

Продължава... 

Културен календар за месец юни 2019 г.

Продължава... 

Отчет на бюджета на Община Разград към 31.12.2018г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАЗГРАД НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВУЩИТЕ ОТ ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНОСТИ В БЛОКОВЕ №1, 2 и 3 на кв. „Орел“, град Разград.

Уведомяваме Ви, че на 30.07.2018 г. ще стартират строително – монтажни дейности в междублокови пространства, паркинги и подходи към паркинги пред блокове №№1, 2 и 3 в кв. „Орел“, град Разград по проект "Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград“.

В тази връзка е необходимо да се освободят паркингите, подходите към тях и зелените площи от паркираните превозни средства и до завършване на строително –монтажните работи в този участък от обекта, да се паркира на съседни алтернативни паркинги.

 
КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД
 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Новини Новини архив 2015г. Близо 20 милиона лева получава община Разград по ОП „Региони в растеж” за новия програмен период 2014-2020 г.


Близо 20 милиона лева получава община Разград по ОП „Региони в растеж” за новия програмен период 2014-2020 г.

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На 22 юни 2015 г. в Националната галерия „Квадрат 500” в София Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова връчи на 39 общини, сред които и Разград, споразумения за делегиране функции на междинни звена по отношение оценка и избор на проекти за финансиране по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОП „Региони в растеж” 2014 - 2020 г. (ОПРР). Общата стойност на безвъзмездна финансова помощ, до която Община Разград, в качеството й на междинно звено, има право да избира проекти, е в размер на 19 829 481,70 лв. За целта Община Разград трябва да изготви Инвестиционна програма - средносрочен документ за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Тя ще включва списък от основни проекти (в рамките на определения общ финансов ресурс за общината) и списък с резервни проекти (до 50% от определения общ финансов ресурс за общината).

Съществува възможност за увеличаване или намаляване на размера на безвъзмездната помощ по сключеното Споразумение в зависимост от реализацията на одобрените проекти. Преразпределението е в зависимост от постигането на индивидуалните етапни цели, определени за конкретните общини, представляващи верифицирани средства в размер на 20% от съответния финансов ресурс. За община Разград стойността, която трябва да бъде постигната до месец юни 2018 г., е 3 965 896,34 лв.

С предоставената финансова помощ ще се реализират проекти, включени в Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие и насочени към енергийна ефективност в жилищни и административни сгради, подобряване на градската среда и зоните с потенциал за икономическо развитие, обновяване на образователна, социална, културна инфраструктура и др.

След публикуване на окончателните насоки за кандидатстване по Приоритетната ос предстои да бъде разработена Инвестиционната програма.

 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk