Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Културен календар на читалищата от община Разград - м. август 2019

Продължава... 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2019г.

Продължава... 

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия - Разград

Продължава... 

Отчет на бюджета на Община Разград към 31.12.2018г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАЗГРАД НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВУЩИТЕ ОТ ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНОСТИ В БЛОКОВЕ №1, 2 и 3 на кв. „Орел“, град Разград.

Уведомяваме Ви, че на 30.07.2018 г. ще стартират строително – монтажни дейности в междублокови пространства, паркинги и подходи към паркинги пред блокове №№1, 2 и 3 в кв. „Орел“, град Разград по проект "Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград“.

В тази връзка е необходимо да се освободят паркингите, подходите към тях и зелените площи от паркираните превозни средства и до завършване на строително –монтажните работи в този участък от обекта, да се паркира на съседни алтернативни паркинги.

 
КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД
 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Новини Новини архив 2015г. Продължават дейностите по проекта за деца и младежи с увреждания


Продължават дейностите по проекта за деца и младежи с увреждания

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На 21 май в сградата на Община Разград се проведе пресконференция по проект BG051PO001-5.2.12-0061-C0001 „Изграждане на подходяща и ефективна социална инфраструктура за деца и младежи с увреждания в гр. Разград” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. с бенефициент -  Община Разград. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и е на стойност  533 353, 57 лв. и ще приключи на 31.10.2015 г.

Пресконференцията е елемент от дейностите за информиране и публичност. Участие в събитието взеха председателят на Общински съвет Разград Милена Цанева,  гл. експерт в дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ в Агенция за социално подпомагане Севдалина Стоянова, медии от региона, доставчици на социални услуги, институции от други сектори, общински съветници, граждански организации, служители на Община Разград.

Ръководителят на проекта Нели Добрева отчете постигнатото до момента от датата на стартиране на проектните дейности на 01.08.2014 г. Основният акцент беше поставен върху дейностите, свързани с предоставянето на социалните услуги на децата и младежите от целевите групи. Присъстващите бяха информирани, че услуги в среда, близка до семейната се предоставят на 8 младежи и 14 деца с увреждания и на 6 деца без увреждания от персонал от 3 социални работници; 2 възпитатели; 3 медицински сестри; 19 детегледачки и 3 работник поддръжка на сгради и огняр.

Участниците бяха запознати и с планираното до края на проекта, като беше подчертано, че същият ще приключи с подготовка за преминаване на откритите със заповед на кмета на Община Разград социални услуги към услуги делегирана държавна дейност с цел гарантиране устойчивостта на реализираното в Община Разград по двете оперативни програми – Оперативна програма „Регионално развитие“ и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, в съответствие с целите и приоритетите на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk