Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало


Регистър общински предприятия

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

/Настоящият регистър е изготвен на основание чл.54 "а" от Закона за общинската собственост . Представената информация е към 01.03.2018 година/ 
 
№ по ред 
Наименова
ние на предприятието 
Номер и дата на приемане на решението на Общински съвет за създаването, преобразуването и закриването на Общинското предприятие
Предмет на дейност
Органи на управлението на предприятието 
Брой заети лица по щатно разписание на предприятието
Предоставено
недвижимо
общинско
имущество
/№ на актове
за общинска собственост/ 
 1 ОП "Ученическо столово хранене и почивно дело" гр.Разград Решение №416 от 25.02.2002г. на Общински съвет Разград Организиране на ученическо столово хранене и почивно дело с цел задоволяване потребностите на общинските учебни заведения Директор 42 броя -Акт №855-3бр. бунгала "Иглика" в к-т "Св. Св. Константин и Елена"; 
-Акт №261-стол "Средношколско общежитие";
-Акт №2-стол ОУ с.Дянково;
-Акт №6-стол ОУ с.Киченица;
-Заповед №965 от 24.07.2003г.
-клуб на общинския съветник;
-По Решение №416 от 25.02.2002г.:
-кафетерия Община Разград;
-павилион ОУ "Н.Й.Вапцаров";
-павилион СУ "Ив. С. Тургенев";
-стол ОУ "Н. Икономов";
-стол ОУ "Отец Паисий";
-стол ОУ "В. Левски";
-стол ОУ "Тургенев";
-стол СОУ "Хр. Ботев";
-стол ОУ "Св.Св.Кирил и Методий”, с.Ясеновец;
-стол ОУ "Г.С.Раковски", с.Раковски;
-Акт №266-стопанска сграда
2 ОП "РАЗГРАДЛЕС" гр.Разград Решение №586 от 27.03.2006г. на Общински съвет Разград  Управление, ползване, възпроизводство, опазване и други дейности, свързани със стопанисването на горите и земите от горския фонд, собственост на Община Разград Директор 34 броя Предоставено: административно помещение със застроена площ 143,7 кв. метра, обособена част от ІІІ етаж на шест етажна административна сграда, находяща се в гр.Разград, бул."Бели Лом" №47 по АОС-частна №464/26.01.1998г.
3 ОП "ПАРКСТРОЙ" гр.Разград Решение №815 от 19.02.2007г. на Общински съвет Разград Поддържане и изграждане на елементите на териториите за обществено ползване в и извън населените места; поддържане сервитутите на общинската пътна мрежа; поддържане и изграждане на спортни терени и съоръжения; производство и търговия с декоративен и горски посадъчен материал; лесокултурни дейности; поддържане на дерета и водоеми; изграждане и ремонт на детски площадки и градинско обзавеждане; изграждане и ремонт на детски площадки и градинско обзавеждане; изграждане и ремонт на тротоарни настилки; осигуряване и организиране, художествено оформление и украса на тържества и мероприятия; изработка и ремонт на дървени и метални изделия; търговия, ремонт и поддръжка на малогабаритна градинска техника; преработка на вторични суровини; търговия с цветя и стоки за интериорно и екстериорно озеленяване; стопанисване и организиране на дейности на територията на пазара за животни в с.Гецово, както и всяка друга дейност незабранена от закона. Директор 48 броя Предоставени:
1.Дворно място ул."Стадиона" с площ 7020 кв. метра, АОС №276/11.07.1997година;
2.Терен в с.Гецово "Пазар за животни", АОС №21/22.04.2002година;
3.Гараж на ул."Кубрат" гр.Разград, АОС №380/17.09.1997година;
4.Работилница на ул."Стадиона", АОС №276/11.07.1997година;
5.Сграда на ул."Стадиона", АОС №276/11.07.1997година;
6.Къща на ул."Кубрат" гр.Разград, АОС №380/17.09.1997година;
7.Кафе-аперитив в с.Гецово, АОС №54/12.08.1993година;
8.Павилиони от №1 до №3 в с.Гецово;
9.Навеси от №1 до №6 в с.Гецово;
10.Навес с кантар в с.Гецово;
11.Сграда административна в с.Гецово АОС №54/12.08.1993година;
12.Сграда техническа в с.Гецово;
13.Система отводнителна в с.Гецово;
Решение № 335 от 24.02.2009г на Общински съвет - Разград Допълва предмета на дейност – „осъществяване на дейност по изграждането и поддържането на пътната сигнализация в населените места на Община Разград”. 14.Трафопост в с.Гецово;
15.Площадка бетонна в с.Гецово;
16.Площадка тротоарна в с.Гецово;
17.Паркинги асфалтови в с.Гецово;
18.Площадки асфалтови в с.Гецово;
19.Пътища асфалтови в с.Гецово;
20.Рампа за животни в с.Гецово;
4 ОП "Бизнес зона „Перистър”" гр.Разград Решение №639 от 30.03.2010 г. на Общински съвет Разград Управление и експлоатация на имотите на територията на Бизнес зона „Перистър” гр.Разград Директор 9 броя 1.АОС №867/10.01.2011г.
-ПИ с идентификатор 61710.505.7214 с площ от 9361,00 кв. метра, град Разград, ул.”Складова” 8;
-сграда с идентификатор 61710.505.7214.1 със  ЗП - 28,00 кв. метра.
2.АОС №868/12.01.2011г.
-ПИ с идентификатор 61710.505.7237 с площ от 1305,00 кв. метра, град Разград, бул.”Апр. въстание” 4;
-сграда с идентификатор 61710.505.7237.1 със ЗП - 558,00 кв. метра.
3.АОС №866/10.01.2011г.
-ПИ с идентификатор 61710.505.7218 с площ от 1515,00 кв. метра, град Разград, ул.”Складова” 1;
-сграда с идентификатор 61710.505.7218.1 със ЗП - 712,00 кв. метра.
4.АОС №870/12.01.2011г.
-ПИ с идентификатор 61710.505.7234 с площ от 4247,00 кв. метра, град Разград, ул.”Мебелна” 2;
-сграда с идентификатор 61710.505.7234.1 със ЗП - 845,00 кв. метра;
-сграда с идентификатор 61710.505.7234.2 със ЗП - 251,00 кв. метра;
-сграда с идентификатор 61710.505.7234.3 със ЗП - 298,00 кв. метра;
5.АОС №869/12.01.2011г.
-ПИ с идентификатор 61710.505.7232 с площ от 5829,00 кв. метра, град Разград, ул.”Мебелна” 1;
-сграда с идентификатор 61710.505.7232.1 със ЗП - 1176,00 кв. метра;
-сграда с идентификатор 61710.505.7232.2 със ЗП - 895,00 кв. метра;
-сграда с идентификатор 61710.505.7232.3 със ЗП - 598,00 кв. метра;
6.АОС №865/10.01.2011г.
-ПИ с идентификатор 61710.505.7225 с площ от 5252,00 кв. метра, град Разград, ул.”Транспортна” 8;
-сграда с идентификатор 61710.505.7225.1 със ЗП - 1300,00 кв. метра;
 7.АОС №864/10.01.2011г.
-ПИ с идентификатор 61710.505.7201 с площ от 8262,00 кв. метра, град Разград, ул.”Търговска” 7;
 8.АОС №875/12.01.2011г.
-ПИ с идентификатор 61710.505.7202 с площ от 1864,00 кв. метра, град Разград, ул.”Конверсия” 2;
9.АОС №872/12.01.2011г.
-ПИ с идентификатор 61710.505.7200 с площ от 2361,00 кв. метра, град Разград, ул.”Търговска” 3;
10.АОС №873/12.01.2011г.
-ПИ с идентификатор 61710.505.7199 с площ от 1666,00 кв. метра, град Разград, ул.”Търговска” 1;
11.АОС №874/12.01.2011г.
-ПИ с идентификатор 61710.505.7198 с площ от 5874,00 кв. метра, град Разград, ул.”Конверсия” 8;
12.АОС №883/17.01.2011г.
-ПИ с идентификатор 61710.505.7197 с площ от 4449,00 кв. метра, град Разград, ул.”Конверсия” 10;
13.АОС №871/12.01.2011г.
-ПИ с идентификатор 61710.505.7203 с площ от 1890,00 кв. метра, град Разград, ул.”Конверсия” 4;
14.АОС №877/13.01.2011г.
-ПИ с идентификатор 61710.505.7204 с площ от 2187,00 кв. метра, град Разград, ул.”Конверсия” 6;
15.АОС №876/13.01.2011г.
-ПИ с идентификатор 61710.505.7205 с площ от 1875,00 кв. метра, град Разград, ул.”Търговска” 2;
16.АОС №879/17.01.2011г.
-ПИ с идентификатор 61710.505.7206 с площ от 79,00 кв. метра, град Разград, ул.”Търговска” 5;
17.АОС №881/17.01.2011г.
-ПИ с идентификатор 61710.505.7207 с площ от 3150,00 кв. метра, град Разград, ул.”Конверсия” 5;
18.АОС №878/17.01.2011г.
-ПИ с идентификатор 61710.505.7208 с площ от 4659,00 кв. метра, град Разград, ул.”Търговска” 4;
19.АОС №880/17.01.2011г.
-ПИ с идентификатор 61710.505.7209 с площ от 3033,00 кв. метра, град Разград, ул.”Конверсия” 3;
20.АОС №882/17.01.2011г.
-ПИ с идентификатор 61710.505.7210 с площ от 4090,00 кв. метра, град Разград, ул.”Конверсия” 7;
21.АОС №884/19.01.2011г.
-ПИ с идентификатор 61710.505.7211 с площ от 14429,00 кв. метра, град Разград, ул.”Търговска” 6;
22.АОС №895/20.01.2011г.
-ПИ с идентификатор 61710.505.7212 с площ от 1115,00 кв. метра, град Разград, ул.”Складова” 7;
23.АОС №901/20.01.2011г.
-ПИ с идентификатор 61710.505.7213 с площ от 1662,00 кв. метра, град Разград, ул.”Складова” 10;
24.АОС №898/20.01.2011г.
-ПИ с идентификатор 61710.505.7221 с площ от 132,00 кв. метра, град Разград, ул.”Транспортна” 4;
25.АОС №885/19.01.2011г.
-ПИ с идентификатор 61710.505.7220 с площ от 2227,00 кв. метра, град Разград, ул.”Транспортна” 2;
26.АОС №886/19.01.2011г.
-ПИ с идентификатор 61710.505.7217 с площ от 1416,00 кв. метра, град Разград, ул.”Складова” 3;
27.АОС №896/20.01.2011г.
-ПИ с идентификатор 61710.505.7216 с площ от 3024,00 кв. метра, град Разград, ул.”Складова” 5;
28.АОС №894/20.01.2011г.
-ПИ с идентификатор 61710.505.7215 с площ от 1892,00 кв. метра, град Разград, ул.”Складова” 6;
29.АОС №899/20.01.2011г.
-ПИ с идентификатор 61710.505.7223 с площ от 4590,00 кв. метра, град Разград, ул.”Транспортна” 6;
30.АОС №890/20.01.2011г.
-ПИ с идентификатор 61710.505.7222 с площ от 2886,00 кв. метра, град Разград, ул.”Мебелна” 9;
31.АОС №900/20.01.2011г.
-ПИ с идентификатор 61710.505.7226 с площ от 7933,00 кв. метра, град Разград, ул.”Транспортна” 3;
32.АОС №891/20.01.2011г.
-ПИ с идентификатор 61710.505.7228 с площ от 1330,00 кв. метра, град Разград, ул.”Мебелна” 7;
33.АОС №893/20.01.2011г.
-ПИ с идентификатор 61710.505.7229 с площ от 80,00 кв. метра, град Разград, ул.”Складова” 4;
34.АОС №892/20.01.2011г.
-ПИ с идентификатор 61710.505.7230 с площ от 5466,00 кв. метра, град Разград, ул.”Конверсия” 1;
35.АОС №887/19.01.2011г.
-ПИ с идентификатор 61710.505.7233 с площ от 922,00 кв. метра, град Разград, ул.”Мебелна” 4;
36.АОС №897/20.01.2011г.
-ПИ с идентификатор 61710.505.7236 с площ от 396,00 кв. метра, град Разград, ул.”Транспортна” 1;
37.АОС №889/20.01.2011г.
-ПИ с идентификатор 61710.505.7240 с площ от 1794,00 кв. метра, град Разград, ул.”Мебелна” 3;
38.АОС №888/20.01.2011г.
-ПИ с идентификатор 61710.505.7241 с площ от 1776,00 кв. метра, град Разград, ул.”Мебелна” 5;
39.АОС №902/20.01.2011г.
-ПИ с идентификатор 61710.505.7231 с площ от 4796,00 кв. метра, град Разград, ул.”Складова” 2;
40.ПИ с идентификатор 61710.505.7227 с площ от 7041,00 кв. метра, град Разград;
41.ПИ с идентификатор 61710.505.7224 с площ от 4638,00 кв. метра, град Разград;
42.ПИ с идентификатор 61710.505.7219 с площ от 13919,00 кв. метра, град Разград;
43.ПИ с идентификатор 61710.505.7239 с площ от 539,00 кв. метра, град Разград;
44.ПИ с идентификатор 61710.505.7235 с площ от 451,00 кв. метра, град Разград;
45.ПИ с идентификатор 61710.505.7238 с площ от 1117,00 кв. метра, град Разград;
46.ПИ с идентификатор 61710.505.7247 с площ от 10059,00 кв. метра, град Разград;
47.ПИ с идентификатор 61710.505.7246 с площ от 11898,00 кв. метра, град Разград;
48.ПИ с идентификатор 61710.505.7245 с площ от 4665,00 кв. метра, град Разград;
49.ПИ с идентификатор 61710.505.7244 с площ от 7085,00 кв. метра, град Разград;
50.ПИ с идентификатор 61710.505.7243 с площ от 8411,00 кв. метра, град Разград;
51.ПИ с идентификатор 61710.505.7242 с площ от 280,00 кв. метра, град Разград.
5 Общинско предприятие "Ореден дом" - Разград Решение N 164 по протокол N 13 от 03.07.2012г. Организиране на обредната дейност в общината, свързана със свадби, именувания, погребения и помени, стопанисвани и поддържане на обредните зали и гробищните паркове на територията на община Разград. Директор 14 броя 1. Хале - 2 броя - гр. Разград, нов гробищен парк
2. Барака административни помещения гр. Разград - нов гробищен парк
3. Спомагателна постройка и склад гр. Разград, ул. Княз Борис N 34
4. Административна сграда гр. Разград, ул. Раковска N 14, АОС 475/10.02.1998г.
6 Общинско предприятие "Ремонтстрой" - Разград Решение N 498 по протокол N 35 от 27.12.2013г. Изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други имоти общинска собственост на територията на община Разград, изграждане и поддържане на пътната сигнализация в населените места на община Разград. Директор 31 броя
7 ОП „Общински пазари –Разград“ гр.Разград Решение № 475 по Протокол №35/21.12.2017 г. на Общински съвет Разград Управление  и поддържан пане на общинските пазари  и други обекти общинска собственост , разположени върху територията на пазарите и предоставяне на свързаните с тях услуги Директор  14 1.Магазин №43, ЦП ул.“Хан Омуртаг“ №2 сграда №2, АОС 444/21.01.1998 г.
2. Магазин №43А, ЦП ул.“Хан Омуртаг“ №2 сграда №2
АОС 443/21.01.1998 г.
3. Магазин №44,  ЦП ул.“Хан Омуртаг“ №2 сграда №2
АОС 445/21.01.1998 г.
4.Магазин №45,  ЦП ул.“Хан Омуртаг“ №2, сграда №2
АОС 446/21.01.1998 г.
5.Магазин№46, ЦП, ул.“Хан Омуртаг“ №2 сграда №2
АОС 447/21.01.1998 г.
6.Магазин №47,  ЦП, ул.“Хан Омуртаг“ №2 сграда №2
АОС  448/21.01.1998 г.
7.Магазин № 58,  ЦП ул.“Хан Омуртаг“ №2 сграда №1
АОС 449/21.01.1998 г.
8.Магазин №61,  ЦП ул.“Хан Омуртаг“ №2 сграда №1
АОС 452/21.01.1998 г.
9.Магазин №62
ЦП ул.“Хан Омуртаг“ №2 сграда №1
АОС 453/21.01.1998 г.
10.Магазин №63, ЦП  ул.“Хан Омуртаг“ №2 сграда №1
АОС 454/21.01.1998 г.
11.Павилион №3 Пазар ж.к. Орел“
12.Административна сграда, ЦП ул.“Марица“ №2
АОС 566/21.08.1998 г.
13.Нитратна лаборатория/аптека
ЦП ул.“Марица“ №2
АОС 566/21.08.1998 г.
14.Склад административна сграда, ЦП ул.“Марица“ №2
15.Метален павилион –бариера
ЦП
16.Кафе –еспресо
ЦП, ул.Марица“ №2
17.Ателие за услуги, ЦП, ул.“Марица“ №2
18.Павилион №7, Пазар ж.к. „Орел“ 
19.Магазин № 107
ЦП 
20 Тоалетна  и гараж, ЦП
21.Обществена тоалетна, Пазар ж.к „Орел“
АОС
1029/22.07.2005 г.
22.Сграда, бул.“Бели Лом“ №34, АОС
594/08.02.1999 г.
23.Павилион №72, ЦП, ул.“Марица“ №2
24.Модернизиран покрит пазар, ЦП,
ул.“Хан Омуртаг“ №2
25.Магазин №8, ЦП, ул.“Марица“ №2
26.Магазин №9
ЦП, ул.“Марица“ №2
27.Парцел I, пл.№ 1818, ЦП ул.“Хан Омуртаг“ №2
АОС 250/02.06.1997 г.
28.Парцел I, пл.№ 1899, ЦП ул.Марица“ №2
АОС 251/02.06.1997 г.
29.Парцел №I, пл.№1823, ЦП ул.Марица“ №2
АОС 566/21.08.1998 г.
30.Разсадник, землище с.Ушинци
 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk