Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Регистри Общински предприятия


Регистър общински предприятия

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

РЕГИСТЪР 
НА 
ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

/Настоящият регистър е изготвен на основание чл.54 "а" от Закона за общинската собственост . Представената информация е към 25.01.2017 година/ 

№ по ред  Наименование на предприятието  Данни за съдебната регистрация на предприятието Предмет на дейност Органи на управлението на предприятието  Брой заети лица по щатно разписание на  предприятието Предоставено недвижимо общинско имущество /№ на актове за общинска собственост/ 

 1

ОП "Ученическо столово хранене и почивно дело" гр.Разград

Решение №416 от 25.02.2002г. на Общински съвет Разград

Организиране на ученическо столово хранене и почивно дело с цел задоволяване потребностите на общинските учебни заведения

Директор

42 броя

-Акт №855-3бр. бунгала "Иглика" в к-т "Св. Св. Константин и Елена"; 
-Акт №261-стол "Средношколско общежитие";
-Акт №2-стол ОУ с.Дянково;
-Акт №6-стол ОУ с.Киченица;
-Заповед №965 от 24.07.2003г.
-клуб на общинския съветник;
-По Решение №416 от 25.02.2002г.:
-кафетерия Община Разград;
-павилион ОУ "Н.Й.Вапцаров";
-павилион СУ "Ив. С. Тургенев";
-стол ОУ "Н. Икономов";
-стол ОУ "Отец Паисий";
-стол ОУ "В. Левски";
-стол ОУ "Тургенев";
-стол СОУ "Хр. Ботев";
-стол ОУ "Св.Св.Кирил и Методий”, с.Ясеновец;
-стол ОУ "Г.С.Раковски", с.Раковски;
-Акт №266-стопанска сграда

2

ОП "РАЗГРАДЛЕС" гр.Разград

Решение №586 от 27.03.2006г. на Общински съвет Разград 

Управление, ползване, възпроизводство, опазване и други дейности, свързани със стопанисването на горите и земите от горския фонд, собственост на Община Разград

Директор

34 броя

Предоставеноадминистративнопомещение със застроена площ 143,7 кв. метра, обособена част от ІІІ етаж на шест етажна административна сграда, находяща се в гр.Разград, бул."Бели Лом" №47 по АОС-частна №464/26.01.1998г.

3

ОП "ПАРКСТРОЙ"

гр.Разград

Решение №815 от 19.02.2007г. на Общински съвет Разград

Решение № 335 от 24.02.2009г на Общински съвет - Разград

Поддържане и изграждане на елементите на териториите за обществено ползване в и извън населените места; поддържане сервитутите на общинската пътна мрежа; поддържане и изграждане на спортни терени и съоръжения; производство и търговия с декоративен и горски посадъчен материал; лесокултурни дейности; поддържане на дерета и водоеми; изграждане и ремонт на детски площадки и градинско обзавеждане; изграждане и ремонт на детски площадки и градинско обзавеждане; изграждане и ремонт на тротоарни настилки; осигуряване и организиране, художествено оформление и украса на тържества и мероприятия; изработка и ремонт на дървени и метални изделия; търговия, ремонт и поддръжка на малогабаритна градинска техника; преработка на вторични суровини; търговия с цветя и стоки за интериорно и екстериорно озеленяване; стопанисване и организиране на дейности на територията на пазара за животни в с.Гецово, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

Допълва предмета на дейност – „осъществяване на дейност по изграждането и поддържането на пътната сигнализация в населените места на Община Разград”.

Директор

48 броя

Предоставени:
1.Дворно място ул."Стадиона" с площ 7020 кв. метра, АОС №276/11.07.1997година;
2.Терен в с.Гецово "Пазар за животни", АОС №21/22.04.2002година;
3.Гараж на ул."Кубрат" гр.Разград, АОС №380/17.09.1997година;
4.Работилница на ул."Стадиона", АОС №276/11.07.1997година;
5.Сграда на ул."Стадиона", АОС №276/11.07.1997година;
6.Къща на ул."Кубрат" гр.Разград, АОС №380/17.09.1997година;
7.Кафе-аперитив в с.Гецово, АОС №54/12.08.1993година;
8.Павилиони от №1 до №3 в с.Гецово;
9.Навеси от №1 до №6 в с.Гецово;
10.Навес с кантар в с.Гецово;
11.Сграда административна в с.Гецово АОС №54/12.08.1993година;
12.Сграда техническа в с.Гецово;
13.Система отводнителна в с.Гецово;
14.Трафопост в с.Гецово;
15.Площадка бетонна в с.Гецово;
16.Площадка тротоарна в с.Гецово;
17.Паркинги асфалтови в с.Гецово;
18.Площадки асфалтови в с.Гецово;
19.Пътища асфалтови в с.Гецово;
20.Рампа за животни в с.Гецово;

4

ОП "Бизнес зона „Перистър”" гр.Разград

Решение №639 от 30.03.2010 г. на Общински съвет Разград

Управление и експлоатация на имотите на територията на Бизнес зона „Перистър” гр.Разград

Директор

9 броя

1.АОС №867/10.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7214 с площ от 9361,00 кв. метра, град Разград, ул.”Складова” 8;

-сграда с идентификатор 61710.505.7214.1 със  ЗП - 28,00 кв. метра.

2.АОС №868/12.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7237 с площ от 1305,00 кв. метра, град Разград, бул.”Апр. въстание” 4;

-сграда с идентификатор 61710.505.7237.1 със ЗП - 558,00 кв. метра.

3.АОС №866/10.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7218 с площ от 1515,00 кв. метра, град Разград, ул.”Складова” 1;

-сграда с идентификатор 61710.505.7218.1 със ЗП - 712,00 кв. метра.

4.АОС №870/12.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7234 с площ от 4247,00 кв. метра, град Разград, ул.”Мебелна” 2;

-сграда с идентификатор 61710.505.7234.1 със ЗП - 845,00 кв. метра;

-сграда с идентификатор 61710.505.7234.2 със ЗП - 251,00 кв. метра;

-сграда с идентификатор 61710.505.7234.3 със ЗП - 298,00 кв. метра;

5.АОС №869/12.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7232 с площ от 5829,00 кв. метра, град Разград, ул.”Мебелна” 1;

-сграда с идентификатор 61710.505.7232.1 със ЗП - 1176,00 кв. метра;

-сграда с идентификатор 61710.505.7232.2 със ЗП - 895,00 кв. метра;

-сграда с идентификатор 61710.505.7232.3 със ЗП - 598,00 кв. метра;

6.АОС №865/10.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7225 с площ от 5252,00 кв. метра, град Разград, ул.”Транспортна” 8;

-сграда с идентификатор 61710.505.7225.1 със ЗП - 1300,00 кв. метра;

 7.АОС №864/10.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7201 с площ от 8262,00 кв. метра, град Разград, ул.”Търговска” 7;

 8.АОС №875/12.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7202 с площ от 1864,00 кв. метра, град Разград, ул.”Конверсия” 2;

9.АОС №872/12.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7200 с площ от 2361,00 кв. метра, град Разград, ул.”Търговска” 3;

10.АОС №873/12.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7199 с площ от 1666,00 кв. метра, град Разград, ул.”Търговска” 1;

11.АОС №874/12.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7198 с площ от 5874,00 кв. метра, град Разград, ул.”Конверсия” 8;

12.АОС №883/17.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7197 с площ от 4449,00 кв. метра, град Разград, ул.”Конверсия” 10;

13.АОС №871/12.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7203 с площ от 1890,00 кв. метра, град Разград, ул.”Конверсия” 4;

14.АОС №877/13.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7204 с площ от 2187,00 кв. метра, град Разград, ул.”Конверсия” 6;

15.АОС №876/13.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7205 с площ от 1875,00 кв. метра, град Разград, ул.”Търговска” 2;

16.АОС №879/17.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7206 с площ от 79,00 кв. метра, град Разград, ул.”Търговска” 5;

17.АОС №881/17.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7207 с площ от 3150,00 кв. метра, град Разград, ул.”Конверсия” 5;

18.АОС №878/17.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7208 с площ от 4659,00 кв. метра, град Разград, ул.”Търговска” 4;

19.АОС №880/17.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7209 с площ от 3033,00 кв. метра, град Разград, ул.”Конверсия” 3;

20.АОС №882/17.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7210 с площ от 4090,00 кв. метра, град Разград, ул.”Конверсия” 7;

21.АОС №884/19.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7211 с площ от 14429,00 кв. метра, град Разград, ул.”Търговска” 6;

22.АОС №895/20.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7212 с площ от 1115,00 кв. метра, град Разград, ул.”Складова” 7;

23.АОС №901/20.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7213 с площ от 1662,00 кв. метра, град Разград, ул.”Складова” 10;

24.АОС №898/20.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7221 с площ от 132,00 кв. метра, град Разград, ул.”Транспортна” 4;

25.АОС №885/19.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7220 с площ от 2227,00 кв. метра, град Разград, ул.”Транспортна” 2;

26.АОС №886/19.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7217 с площ от 1416,00 кв. метра, град Разград, ул.”Складова” 3;

27.АОС №896/20.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7216 с площ от 3024,00 кв. метра, град Разград, ул.”Складова” 5;

28.АОС №894/20.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7215 с площ от 1892,00 кв. метра, град Разград, ул.”Складова” 6;

29.АОС №899/20.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7223 с площ от 4590,00 кв. метра, град Разград, ул.”Транспортна” 6;

30.АОС №890/20.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7222 с площ от 2886,00 кв. метра, град Разград, ул.”Мебелна” 9;

31.АОС №900/20.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7226 с площ от 7933,00 кв. метра, град Разград, ул.”Транспортна” 3;

32.АОС №891/20.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7228 с площ от 1330,00 кв. метра, град Разград, ул.”Мебелна” 7;

33.АОС №893/20.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7229 с площ от 80,00 кв. метра, град Разград, ул.”Складова” 4;

34.АОС №892/20.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7230 с площ от 5466,00 кв. метра, град Разград, ул.”Конверсия” 1;

35.АОС №887/19.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7233 с площ от 922,00 кв. метра, град Разград, ул.”Мебелна” 4;

36.АОС №897/20.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7236 с площ от 396,00 кв. метра, град Разград, ул.”Транспортна” 1;

37.АОС №889/20.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7240 с площ от 1794,00 кв. метра, град Разград, ул.”Мебелна” 3;

38.АОС №888/20.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7241 с площ от 1776,00 кв. метра, град Разград, ул.”Мебелна” 5;

39.АОС №902/20.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7231 с площ от 4796,00 кв. метра, град Разград, ул.”Складова” 2;

40.ПИ с идентификатор 61710.505.7227 с площ от 7041,00 кв. метра, град Разград;

41.ПИ с идентификатор 61710.505.7224 с площ от 4638,00 кв. метра, град Разград;

42.ПИ с идентификатор 61710.505.7219 с площ от 13919,00 кв. метра, град Разград;

43.ПИ с идентификатор 61710.505.7239 с площ от 539,00 кв. метра, град Разград;

44.ПИ с идентификатор 61710.505.7235 с площ от 451,00 кв. метра, град Разград;

45.ПИ с идентификатор 61710.505.7238 с площ от 1117,00 кв. метра, град Разград;

46.ПИ с идентификатор 61710.505.7247 с площ от 10059,00 кв. метра, град Разград;

47.ПИ с идентификатор 61710.505.7246 с площ от 11898,00 кв. метра, град Разград;

48.ПИ с идентификатор 61710.505.7245 с площ от 4665,00 кв. метра, град Разград;

49.ПИ с идентификатор 61710.505.7244 с площ от 7085,00 кв. метра, град Разград;

50.ПИ с идентификатор 61710.505.7243 с площ от 8411,00 кв. метра, град Разград;

51.ПИ с идентификатор 61710.505.7242 с площ от 280,00 кв. метра, град Разград.

5

Общинско предприятие "Ореден дом" - Разград

Решение N 164 по протокол N 13 от 03.07.2012г.

Организиране на обредната дейност в общината, свързана със свадби, именувания, погребения и помени, стопанисвани и поддържане на обредните зали и гробищните паркове на територията на община Разград.

Директор

14 броя

1. Хале - 2 броя - гр. Разград, нов гробищен парк

2. Барака административни помещения гр. Разград - нов гробищен парк

3. Спомагателна постройка и склад гр. Разград, ул. Княз Борис N 34

4. Административна сграда гр. Разград, ул. Раковска N 14, АОС 475/10.02.1998г.

6

Общинско предприятие "Ремонтстрой" - Разград

Решение N 498 по протокол N 35 от 27.12.2013г.

Изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други имоти общинска собственост на територията на община Разград, изграждане и поддържане на пътната сигнализация в населените места на община Разград.

Директор

31 броя

 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg