Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало


Регистър общински предприятия

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

РЕГИСТЪР 
НА 
ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

/Настоящият регистър е изготвен на основание чл.54 "а" от Закона за общинската собственост . Представената информация е към 25.01.2017 година/ 

№ по ред  Наименование на предприятието  Данни за съдебната регистрация на предприятието Предмет на дейност Органи на управлението на предприятието  Брой заети лица по щатно разписание на  предприятието Предоставено недвижимо общинско имущество /№ на актове за общинска собственост/ 

 1

ОП "Ученическо столово хранене и почивно дело" гр.Разград

Решение №416 от 25.02.2002г. на Общински съвет Разград

Организиране на ученическо столово хранене и почивно дело с цел задоволяване потребностите на общинските учебни заведения

Директор

42 броя

-Акт №855-3бр. бунгала "Иглика" в к-т "Св. Св. Константин и Елена"; 
-Акт №261-стол "Средношколско общежитие";
-Акт №2-стол ОУ с.Дянково;
-Акт №6-стол ОУ с.Киченица;
-Заповед №965 от 24.07.2003г.
-клуб на общинския съветник;
-По Решение №416 от 25.02.2002г.:
-кафетерия Община Разград;
-павилион ОУ "Н.Й.Вапцаров";
-павилион СУ "Ив. С. Тургенев";
-стол ОУ "Н. Икономов";
-стол ОУ "Отец Паисий";
-стол ОУ "В. Левски";
-стол ОУ "Тургенев";
-стол СОУ "Хр. Ботев";
-стол ОУ "Св.Св.Кирил и Методий”, с.Ясеновец;
-стол ОУ "Г.С.Раковски", с.Раковски;
-Акт №266-стопанска сграда

2

ОП "РАЗГРАДЛЕС" гр.Разград

Решение №586 от 27.03.2006г. на Общински съвет Разград 

Управление, ползване, възпроизводство, опазване и други дейности, свързани със стопанисването на горите и земите от горския фонд, собственост на Община Разград

Директор

34 броя

Предоставеноадминистративнопомещение със застроена площ 143,7 кв. метра, обособена част от ІІІ етаж на шест етажна административна сграда, находяща се в гр.Разград, бул."Бели Лом" №47 по АОС-частна №464/26.01.1998г.

3

ОП "ПАРКСТРОЙ"

гр.Разград

Решение №815 от 19.02.2007г. на Общински съвет Разград

Решение № 335 от 24.02.2009г на Общински съвет - Разград

Поддържане и изграждане на елементите на териториите за обществено ползване в и извън населените места; поддържане сервитутите на общинската пътна мрежа; поддържане и изграждане на спортни терени и съоръжения; производство и търговия с декоративен и горски посадъчен материал; лесокултурни дейности; поддържане на дерета и водоеми; изграждане и ремонт на детски площадки и градинско обзавеждане; изграждане и ремонт на детски площадки и градинско обзавеждане; изграждане и ремонт на тротоарни настилки; осигуряване и организиране, художествено оформление и украса на тържества и мероприятия; изработка и ремонт на дървени и метални изделия; търговия, ремонт и поддръжка на малогабаритна градинска техника; преработка на вторични суровини; търговия с цветя и стоки за интериорно и екстериорно озеленяване; стопанисване и организиране на дейности на територията на пазара за животни в с.Гецово, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

Допълва предмета на дейност – „осъществяване на дейност по изграждането и поддържането на пътната сигнализация в населените места на Община Разград”.

Директор

48 броя

Предоставени:
1.Дворно място ул."Стадиона" с площ 7020 кв. метра, АОС №276/11.07.1997година;
2.Терен в с.Гецово "Пазар за животни", АОС №21/22.04.2002година;
3.Гараж на ул."Кубрат" гр.Разград, АОС №380/17.09.1997година;
4.Работилница на ул."Стадиона", АОС №276/11.07.1997година;
5.Сграда на ул."Стадиона", АОС №276/11.07.1997година;
6.Къща на ул."Кубрат" гр.Разград, АОС №380/17.09.1997година;
7.Кафе-аперитив в с.Гецово, АОС №54/12.08.1993година;
8.Павилиони от №1 до №3 в с.Гецово;
9.Навеси от №1 до №6 в с.Гецово;
10.Навес с кантар в с.Гецово;
11.Сграда административна в с.Гецово АОС №54/12.08.1993година;
12.Сграда техническа в с.Гецово;
13.Система отводнителна в с.Гецово;
14.Трафопост в с.Гецово;
15.Площадка бетонна в с.Гецово;
16.Площадка тротоарна в с.Гецово;
17.Паркинги асфалтови в с.Гецово;
18.Площадки асфалтови в с.Гецово;
19.Пътища асфалтови в с.Гецово;
20.Рампа за животни в с.Гецово;

4

ОП "Бизнес зона „Перистър”" гр.Разград

Решение №639 от 30.03.2010 г. на Общински съвет Разград

Управление и експлоатация на имотите на територията на Бизнес зона „Перистър” гр.Разград

Директор

9 броя

1.АОС №867/10.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7214 с площ от 9361,00 кв. метра, град Разград, ул.”Складова” 8;

-сграда с идентификатор 61710.505.7214.1 със  ЗП - 28,00 кв. метра.

2.АОС №868/12.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7237 с площ от 1305,00 кв. метра, град Разград, бул.”Апр. въстание” 4;

-сграда с идентификатор 61710.505.7237.1 със ЗП - 558,00 кв. метра.

3.АОС №866/10.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7218 с площ от 1515,00 кв. метра, град Разград, ул.”Складова” 1;

-сграда с идентификатор 61710.505.7218.1 със ЗП - 712,00 кв. метра.

4.АОС №870/12.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7234 с площ от 4247,00 кв. метра, град Разград, ул.”Мебелна” 2;

-сграда с идентификатор 61710.505.7234.1 със ЗП - 845,00 кв. метра;

-сграда с идентификатор 61710.505.7234.2 със ЗП - 251,00 кв. метра;

-сграда с идентификатор 61710.505.7234.3 със ЗП - 298,00 кв. метра;

5.АОС №869/12.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7232 с площ от 5829,00 кв. метра, град Разград, ул.”Мебелна” 1;

-сграда с идентификатор 61710.505.7232.1 със ЗП - 1176,00 кв. метра;

-сграда с идентификатор 61710.505.7232.2 със ЗП - 895,00 кв. метра;

-сграда с идентификатор 61710.505.7232.3 със ЗП - 598,00 кв. метра;

6.АОС №865/10.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7225 с площ от 5252,00 кв. метра, град Разград, ул.”Транспортна” 8;

-сграда с идентификатор 61710.505.7225.1 със ЗП - 1300,00 кв. метра;

 7.АОС №864/10.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7201 с площ от 8262,00 кв. метра, град Разград, ул.”Търговска” 7;

 8.АОС №875/12.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7202 с площ от 1864,00 кв. метра, град Разград, ул.”Конверсия” 2;

9.АОС №872/12.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7200 с площ от 2361,00 кв. метра, град Разград, ул.”Търговска” 3;

10.АОС №873/12.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7199 с площ от 1666,00 кв. метра, град Разград, ул.”Търговска” 1;

11.АОС №874/12.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7198 с площ от 5874,00 кв. метра, град Разград, ул.”Конверсия” 8;

12.АОС №883/17.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7197 с площ от 4449,00 кв. метра, град Разград, ул.”Конверсия” 10;

13.АОС №871/12.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7203 с площ от 1890,00 кв. метра, град Разград, ул.”Конверсия” 4;

14.АОС №877/13.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7204 с площ от 2187,00 кв. метра, град Разград, ул.”Конверсия” 6;

15.АОС №876/13.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7205 с площ от 1875,00 кв. метра, град Разград, ул.”Търговска” 2;

16.АОС №879/17.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7206 с площ от 79,00 кв. метра, град Разград, ул.”Търговска” 5;

17.АОС №881/17.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7207 с площ от 3150,00 кв. метра, град Разград, ул.”Конверсия” 5;

18.АОС №878/17.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7208 с площ от 4659,00 кв. метра, град Разград, ул.”Търговска” 4;

19.АОС №880/17.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7209 с площ от 3033,00 кв. метра, град Разград, ул.”Конверсия” 3;

20.АОС №882/17.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7210 с площ от 4090,00 кв. метра, град Разград, ул.”Конверсия” 7;

21.АОС №884/19.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7211 с площ от 14429,00 кв. метра, град Разград, ул.”Търговска” 6;

22.АОС №895/20.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7212 с площ от 1115,00 кв. метра, град Разград, ул.”Складова” 7;

23.АОС №901/20.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7213 с площ от 1662,00 кв. метра, град Разград, ул.”Складова” 10;

24.АОС №898/20.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7221 с площ от 132,00 кв. метра, град Разград, ул.”Транспортна” 4;

25.АОС №885/19.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7220 с площ от 2227,00 кв. метра, град Разград, ул.”Транспортна” 2;

26.АОС №886/19.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7217 с площ от 1416,00 кв. метра, град Разград, ул.”Складова” 3;

27.АОС №896/20.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7216 с площ от 3024,00 кв. метра, град Разград, ул.”Складова” 5;

28.АОС №894/20.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7215 с площ от 1892,00 кв. метра, град Разград, ул.”Складова” 6;

29.АОС №899/20.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7223 с площ от 4590,00 кв. метра, град Разград, ул.”Транспортна” 6;

30.АОС №890/20.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7222 с площ от 2886,00 кв. метра, град Разград, ул.”Мебелна” 9;

31.АОС №900/20.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7226 с площ от 7933,00 кв. метра, град Разград, ул.”Транспортна” 3;

32.АОС №891/20.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7228 с площ от 1330,00 кв. метра, град Разград, ул.”Мебелна” 7;

33.АОС №893/20.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7229 с площ от 80,00 кв. метра, град Разград, ул.”Складова” 4;

34.АОС №892/20.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7230 с площ от 5466,00 кв. метра, град Разград, ул.”Конверсия” 1;

35.АОС №887/19.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7233 с площ от 922,00 кв. метра, град Разград, ул.”Мебелна” 4;

36.АОС №897/20.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7236 с площ от 396,00 кв. метра, град Разград, ул.”Транспортна” 1;

37.АОС №889/20.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7240 с площ от 1794,00 кв. метра, град Разград, ул.”Мебелна” 3;

38.АОС №888/20.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7241 с площ от 1776,00 кв. метра, град Разград, ул.”Мебелна” 5;

39.АОС №902/20.01.2011г.

-ПИ с идентификатор 61710.505.7231 с площ от 4796,00 кв. метра, град Разград, ул.”Складова” 2;

40.ПИ с идентификатор 61710.505.7227 с площ от 7041,00 кв. метра, град Разград;

41.ПИ с идентификатор 61710.505.7224 с площ от 4638,00 кв. метра, град Разград;

42.ПИ с идентификатор 61710.505.7219 с площ от 13919,00 кв. метра, град Разград;

43.ПИ с идентификатор 61710.505.7239 с площ от 539,00 кв. метра, град Разград;

44.ПИ с идентификатор 61710.505.7235 с площ от 451,00 кв. метра, град Разград;

45.ПИ с идентификатор 61710.505.7238 с площ от 1117,00 кв. метра, град Разград;

46.ПИ с идентификатор 61710.505.7247 с площ от 10059,00 кв. метра, град Разград;

47.ПИ с идентификатор 61710.505.7246 с площ от 11898,00 кв. метра, град Разград;

48.ПИ с идентификатор 61710.505.7245 с площ от 4665,00 кв. метра, град Разград;

49.ПИ с идентификатор 61710.505.7244 с площ от 7085,00 кв. метра, град Разград;

50.ПИ с идентификатор 61710.505.7243 с площ от 8411,00 кв. метра, град Разград;

51.ПИ с идентификатор 61710.505.7242 с площ от 280,00 кв. метра, град Разград.

5

Общинско предприятие "Ореден дом" - Разград

Решение N 164 по протокол N 13 от 03.07.2012г.

Организиране на обредната дейност в общината, свързана със свадби, именувания, погребения и помени, стопанисвани и поддържане на обредните зали и гробищните паркове на територията на община Разград.

Директор

14 броя

1. Хале - 2 броя - гр. Разград, нов гробищен парк

2. Барака административни помещения гр. Разград - нов гробищен парк

3. Спомагателна постройка и склад гр. Разград, ул. Княз Борис N 34

4. Административна сграда гр. Разград, ул. Раковска N 14, АОС 475/10.02.1998г.

6

Общинско предприятие "Ремонтстрой" - Разград

Решение N 498 по протокол N 35 от 27.12.2013г.

Изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други имоти общинска собственост на територията на община Разград, изграждане и поддържане на пътната сигнализация в населените места на община Разград.

Директор

31 броя

 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg