Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Здравеопазване


ЗДРАВНИ КАБИНЕТИ

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На територията на Община Разград функционират 36  здравни кабинети, от тях 19 са към детските заведения и 17 към училищата, обслужвани от  34  квалифицирани медицински специалисти, които осъществяват следните дейности  :

§  медицинско обслужване за оказване на първа медицинска помощ на децата и учениците и медицинско обслужване до пристигането на специализиран екип на спешна медицинска помощ;

§  Провеждане на профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване на рисковите фактори в детските заведения и училищата;

§  Организиране и участие в регионални, национални и международни програми, свързани с профилактика и промоция на здравето на децата и учениците;

§  Организиране и провеждане на програми за здравно образование на децата и учениците;

§  Участие в образователното и професионално ориентиране на учениците при преминаване в по-горна степен на обучение;

§  Наблюдение на физическото развитие и определяне на физическата дееспособност на децата и учениците;

§  Участие в подготовката, подбора и провеждането на различните форми на отдих, туризъм и обучение на децата и учениците;

§  Регистриране на здравното и имунизационното състояние на децата и учениците в здравно-профилактичната карта, съгласно приложение №4, въз основа на данните получени от личния лекар на детето и ученика;

§  Организиране и провеждане на профилактични и противоепидемични дейности за предотвратяване възникването и ограничаване разпространението на заразните и паразитни  заболявания в детското заведение и училището;

§  водене и съхраняване на документацията на здравния кабинет.

ЗДРАВНИ КАБИНЕТИ КЪМ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА РАЗГРАД

 

Здравен кабинет

Медицински специалист

контакти

ДГ „Лудогорче”

гр. Разград

Пенка Йорданова ,

Айше Османова

0892 207 057

ДГ „Приказка”

гр. Разград

Анелия  Илиева

Дияна Дачева Тодорова

0892 207 058

ДГ „Митко Палаузав”

гр. Разград

Антоанета Кънчева,

Мехрибан  Лютфуллова

0892 207 059.

 

ДГ „Незабравка” гр. Разград

м.с. Мергис Алиева

Венета Йорданова

0892 207 060

 

ДГ ”Шестте  ястребинчета” ” гр. Разград

Нора  Чакърова,

Живка  Пантелеева

0892 207 061

 

ДГ  „Васил Левски”,

гр. Разград

Боряна Йоргова ,

Татяна Христова

0892 207 062

 

ДГ  „Райна Княгиня”

гр. Разград

Димитричка  Пенкова

0892 207 063

 

ДГ„Детелина”

гр. Разград

Василка Балканска,

Мая Петкова

0892 207 064

 

ДГ   „Зорница”,

гр. Разград

Гюлвер Хамдиева,

Илдъз Хасанова

0892 207 065

 

ДГ „Славейче”,

гр. Разград

Анелия  Иванова,

Селиме Ахмедова

0892 207 066

 

ДГ  “Осми март”

с. Дянково

Леман Мусова

0895 561 925

 

ДГ “Здравец”

с. Гецово

Евелина Недева

0895 561 927

 

ДГ „Георги Димитров”

с. Благоево

Евелина Недева

0895 561 927

 

ДГ № 1 “Щастливо детство”

с. Ясеновец

Николинка Досева

0895 561 926

ДГ № 2 „Дора Габе „

с. Ясеновец

Николинка Досева

0895 561 926

 

ДГ “Пролет”

с. Стражец

м.с. Анета Иванова

0893 617 726

 

ДГ”М.Палаузов”

с. Киченица

м.с. Анета Иванова

0893 617 726

 

ДГ”Гълъбче”

с.Топчии

м.с. Анета Иванова

0893 617 726

 

ДГ”Радост”

с. Мортагоново

Нушен Исмаил

 

084 8311 444

 

 

Здравен кабинет

Медицински специалист

контакти

 ОУ ”В. Левски”

 ППМГ ”Акад.Н. Обрешков”

Съдкие Исмаилова

Живка Ангелова

0892 602 256

 

ОУ ”Н. Й. Вапцаров” ГПЧЕ”Екзарх Йосиф”

Назике Шефкъева

Йозлем Ибрахим

0892 602 257

 

ОУ ”Хр. Ботев”

Спортно училище,  

Марина Алексиева

0892 602 258

 

 ОУ”Никола Икономов”

м.с. Десислава Симеонова

  0892 602 259

ОУ ”Отец Паисий”

Маргаритка Иванова

 

0892 602 261

ОУ”Ив. С.Тургенев”

ПГХТБ ”М. Кюри”

 

Мелис Гюрсел

замества се от м.с. Силвия Асенова

0892 602 262

 

ПГИ „Робер Шуман”

м.с. Галина Райчева

0885 999 139

 

ПТГ”Ш.Петьофи”

 

Рина Михайлова

0885 610 985

ПГТС”ХР.Смирненски”

Рина Михайлова

0885 610 985

ПГССХВТ”Ангел Кънчев”

Мустафа Хасан

0885 610 985

 

 ПГТС”Ст. Н.Спасоеленина”

Мустафа Хасан

0885 610 985

 

 ОУ”Г. С. Раковски”    ДГ”Щастливо детство”

с. Раковски

Мустафа Хасан

0885 610 985

 

ОУ “Отец Паисий”

с. Дянково

Леман Мусова

замества се от м.с.Нуршен Исмаил

0895 561 925

 

ОУ”П.Берон”

 с. Осенец

Евелина Недева

0895 561 927

 

ПУИ „Хр.Ботев”

с. Осенец,

Евелина Недева

0895 561 927

 

ОУ”К.и Методий”

с. Киченица

м.с. Анета Иванова

0893 617 726

ОУ „ Св.св.Кирил и Методий” с. Ясеновец

Николинка Досева

0895 561 926

 

 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk