Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Удължават срока на социалната услуга „Обществена трапезария“

На 22.12.2017 г. на основание Решение по протокол № 17 от 18.12.2017 г.  на Управителния съвет на Фонд „Социална закрила” е сключен анекс към договор № РД 04-340 от 27.12.2016 г. между Община Разград и Фонд „Социална закрила”, с който считано от 02.01.2018 г. срокът по предоставянето на социалната услуга ”Обществена трапезария”  финансирана чрез фонда  се удължава до  28 февруари 2018 г./вкл./
 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018Г.

Продължава... 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Новини Новини архив 2014г. Денчо Бояджиев ще участва в заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район


Денчо Бояджиев ще участва в заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Кметът на Разград Денчо Бояджиев ще вземе участие в съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие( РСР) на Северен централен район(СЦР) и Регионалния координационен комитет към него(РКК), което ще се проведе на 9 декември в Разград.    Дневният ред на форума включва избор на заместник-председател на РСР на Северен централен район с мандат 01.01.2015г. до 30.06.2015г., актуализиране на представителите на РСР на Северен централен район в Комитетите за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми за периода 2007-2013г. и в Комитетите за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и оперативните програми за периода 2014-2020г., актуализиране на представителите на РСР на СЦР в Националния експертен съвет за изменения по климата към Министъра на околната среда и водите. Участниците в заседанието ще обсъдят последващата оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район за периода 2007-2013г. и проект на стратегическа рамка на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на СЦР за периода 2014-2020г. По време на заседанието ще бъдат представени актуализиран социално-икономически анализ за нуждите на Оперативна програма „Региони в растеж” за периода 2014-2020г. и информация за операциите по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС на територията на Северен централен район. 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg