Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Във връзка с провеждането на избори в Държавната дума на Руската федерация на 18.03.2018 г., Община Разград е създала организация за транспортиране на руски граждани, постоянно пребиваващи на територията на Република България до Генералното консулство на Русия в гр. Русе, както следва:

от гр. Разград, с час на тръгване - 8:30 часа от паркинга пред хотел „Централ“.

Желаещите могат да подават заявки до 16.03.2018 г. включително на следните телефони: 084 618 146 и 0893 389 251.

 
 

Културен календар на читалищата от община Разград Месец март 2018г.Културен календар на читалищата от община Разград Месец март 2018г.

Продължава... 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2018Г.

Продължава... 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Новини Новини архив 2014г. Денчо Бояджиев ще участва в заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район


Денчо Бояджиев ще участва в заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Кметът на Разград Денчо Бояджиев ще вземе участие в съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие( РСР) на Северен централен район(СЦР) и Регионалния координационен комитет към него(РКК), което ще се проведе на 9 декември в Разград.    Дневният ред на форума включва избор на заместник-председател на РСР на Северен централен район с мандат 01.01.2015г. до 30.06.2015г., актуализиране на представителите на РСР на Северен централен район в Комитетите за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми за периода 2007-2013г. и в Комитетите за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и оперативните програми за периода 2014-2020г., актуализиране на представителите на РСР на СЦР в Националния експертен съвет за изменения по климата към Министъра на околната среда и водите. Участниците в заседанието ще обсъдят последващата оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район за периода 2007-2013г. и проект на стратегическа рамка на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на СЦР за периода 2014-2020г. По време на заседанието ще бъдат представени актуализиран социално-икономически анализ за нуждите на Оперативна програма „Региони в растеж” за периода 2014-2020г. и информация за операциите по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС на територията на Северен централен район. 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg