Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Новини Заповед № 1525 от 02.12.2014г. - „Инструкция за условията и реда за изплащане на годишно рентно плащане на собствениците на земеделски земи на територията на Община Разград на основание чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ"


Заповед № 1525 от 02.12.2014г. - „Инструкция за условията и реда за изплащане на годишно рентно плащане на собствениците на земеделски земи на територията на Община Разград на основание чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ"

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

  ОБЩИНА РАЗГРАД

 З А П О В Е Д
 

№ 1525

 гр. Разград, 02.12.2014 г.
 

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка изх. № РД04-2/30.01.2014г. на МЗХ относно: „Указания за унифициране на правила за изплащане от общините на постъпилите по реда на чл.37в, ал.З, т.2 от „Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/”, изготвени съвместно с Националното сдружение на общините в Република България, Омбудсмана на Република България и с оглед необходимостта от определяне на условията и реда за изплащане на рентни вноски на основание чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ на собствениците на земеделски земи на територията на Община Разград,

 

УТВЪРЖДАВАМ:

 

„Инструкция за условията и реда за изплащане на годишно рентно плащане на собствениците на земеделски земи на територията на Община Разград на основание чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ", съгласно приложението към настоящата заповед.

 

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Зам.-кмет „ТСУ, общинска собственост и контрол по строителството”.

 

 
ЗА КМЕТ                  
ЗАМ. -КМЕТ: /п/      
                                                                                                            /инж. Л. ЦОНЕВ/
 
 
 
 
 
 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk