Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

На 18.01.(четвъртък) в 11:00 часа в зала 308 на Община Разград

Пресконференция, във връзка с културната програма за Деня на Разград. 
 

Удължават срока на социалната услуга „Обществена трапезария“

На 22.12.2017 г. на основание Решение по протокол № 17 от 18.12.2017 г.  на Управителния съвет на Фонд „Социална закрила” е сключен анекс към договор № РД 04-340 от 27.12.2016 г. между Община Разград и Фонд „Социална закрила”, с който считано от 02.01.2018 г. срокът по предоставянето на социалната услуга ”Обществена трапезария”  финансирана чрез фонда  се удължава до  28 февруари 2018 г./вкл./
 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018Г.

Продължава... 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Новини Новини архив 2014г. Денчо Бояджиев и Музаффер Мустан ще участват в Общо събрание и годишна конференция на НСОРБ


Денчо Бояджиев и Музаффер Мустан ще участват в Общо събрание и годишна конференция на НСОРБ

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Кметът на Разград Денчо Бояджиев и председателят на постоянната комисия за младежта, спорта  и туризма в Общинския съвет  Музаффер Мустан ще вземат участие в Общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България, което ще се проведе на 3 декември в Националния дворец на културата в София. Пред участниците във форума ще бъдат представени отчети за дейността на УС и КС на НСОРБ през 2014г., ще бъде дискутиран проект за изменение и допълнение на Устава на НСОРБ. Дневният ред предвижда обсъждане на програма за дейността на НСОРБ през 2015г., отчет за изпълнението на бюджета на сдружението през 2014г. и проектобюджет за 2015г.

  На 3 и 4 декември НСОРБ ще проведе и своята годишна конференция. Програмата на събитието включва дискусионни форуми с участието на министри и народни представители, както и пленарна сесия „Приоритети на взаимодействието между централна и местна власт”. Очаква се в нея да вземат участие президентът Росен Плевнелиев, председателят на Народното събрания Цецка Цачева, министър-председателят Бойко Борисов, заместник-министър-председателят Томислав Дончев.  В рамките на сесията се предвижда да бъдат подписани споразумения за сътрудничество с Народното събрание и Министерския съвет.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg