Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Новини Новини архив 2014г. ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2015г.


ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2015г.

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

ОБЩИНА РАЗГРАД

 

Във връзка с приемане на бюджет за 2015г.,  на основание чл.84, ал.2  от Закона за публичните финанси  и  чл.3 и чл.4 от Наредба №23  на Общински съвет Разград за реда и начина за провеждане на публични обсъждания, Кметът на Община Разград кани представители на  държавни и обществени организации, обществеността и заинтересовани физически и юридически лица на

 

27 НОЕМВРИ 2014г./четвъртък/ ОТ 16,30Ч. В

КАФЕ„ЗАЙО БАЙО”

 

НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2015г.

 

 

Материалите за публичното обсъждане са публикувани на сайта на общината на адрес: www.razgrad.bg

Становища и предложения по проекта за бюджет могат да бъдат подавани в деловодството на Община Разград  и на е-mail  адрес: budget @ razgrad.bg

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg