Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Отбелязване на Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия

По решение на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации, всяка трета неделя на месец ноември се отбелязва Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия.
Продължава... 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2017Г.

Продължава... 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Новини Новини архив 2014г. По програмата на Министерство на младежта и спорта (ММС) "Спорт за децата в свободното време" за 2015 г. Община Разград е партньор на спортен клуб "БУДО-КАРАТЕ-КИОКУШИНКАЙ"


По програмата на Министерство на младежта и спорта (ММС) "Спорт за децата в свободното време" за 2015 г. Община Разград е партньор на спортен клуб "БУДО-КАРАТЕ-КИОКУШИНКАЙ"

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Спортен клуб "БУДО-КАРАТЕ-КИОКУШИНКАЙ" гр. Разград е подал проектно предложение по Програмата на Министерство на младежта и спорта (ММС) "Спорт за децата в свободното време" за 2015 г.

Програмата е разработена в съответствие с една от основните приоритетни дейности на ММС - развитие на спорта в свободното време, както и с действащата нормативна уредба в областта на физическото възпитание и спорта.

Програмата е разработена с оглед създаване на предпоставки и условия за предизвикване интереса на децата към двигателна активност, увеличаване и разнообразяване на възможностите за участие в спортни занимания по различни видове спорт през свободното им време.

Програмата и въведеното проектно финансиране дават възможност да се подпомогне дейността на спортните клубове, да се повиши ефективността от общественополезната им дейност и да се създаде възможност за селекция на деца с перспективи за спортно развитие.

Чрез проекта Спортен клуб "БУДО-КАРАТЕ-КИОКУШИНКАЙ" гр. Разград цели да организира, развива и масовизира спортната дейност в областта на карате киокушин; да утвърждава духовните ценности на физическата култура и спорт посредством развитие и пропагандиране на идеалите на карате; да осъществява и организира състезателна дейност.

По проекта Спортен клуб "БУДО-КАРАТЕ-КИОКУШИНКАЙ" гр. Разград използвайки всички постижения в развитието на спорта, ще извърши начална подготовка и подбор на млади таланти; ще поддържа представителни отбори и създава условия за морално и физическо усъвършенстване на професионалните умения на децата с оглед постигане на високи спортни резултати, етика и дисциплина.

Спортен клуб "БУДО-КАРАТЕ-КИОКУШИНКАЙ" гр. Разград провежда тренировки в източното крило на спортна зала „Абритус” намираща се на ул. „Любен Каравелов” № 2, всяка вечер без събота и неделя от 19:30 ч. до 21:00 ч.

Квалифицирани инструктори провеждат тренировки на начинаещи и състезатели без възрастови ограничения.

Възможности за индивидуална тренировка с инструктор, както и за групово обучение на специализирани звена за охрана.

КИОКУШИН.....Избери своя път в живота!

За контакти: тел. +359896 818 500 - Сенпай Цецо Христов 2 дан

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg