Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Удължават срока на социалната услуга „Обществена трапезария“

На 22.12.2017 г. на основание Решение по протокол № 17 от 18.12.2017 г.  на Управителния съвет на Фонд „Социална закрила” е сключен анекс към договор № РД 04-340 от 27.12.2016 г. между Община Разград и Фонд „Социална закрила”, с който считано от 02.01.2018 г. срокът по предоставянето на социалната услуга ”Обществена трапезария”  финансирана чрез фонда  се удължава до  28 февруари 2018 г./вкл./
 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018Г.

Продължава... 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?



Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?



Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Новини Новини архив 2014г. Приключи инициативата „Да на красотата !”


Приключи инициативата „Да на красотата !”

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

За четвърта поредна година Федерацията на жените, съвместно с Община Разград, реализира инициативата „Да на красотата !”. Стартът на кампанията бе даден в средата на м. април. Целта на инициативата е Разград да стане още по-красив, по-цветен и по-привлекателен. През м. юли и м. септември специална комисия с председател инж. Любомир Цонев – зам.-кмет на Община Разград, извърши оглед и определи победителите.

   

 Категория „Най-красив двор”

На първо място са класирани Силвия Недялкова Емир – ул. „Г. Кръстевич” 11 и Камен Панайотов – ул. „Стара река”.

Второто място е за Нефиле Алиева – ул. „Перистър” 24 и Фикрие Сюлейманова – ул. „Юмрукчал” 7А .

На трето място са Никола Радев – бул. „Южен булевард” 49 и Николинка Христова ул. „Св. Климент” 6.

 

 Категория „Най-красив балкон”

На първо място е Петя Цветкова – бл. „Черно море”.

На второ място са класирани Снежана Минева – бл. „Антибиотик” и Цанка Антонова – бул. „Бели Лом” 55, ет.1.

Третото място е за Надежда Петрова – ул. „Абритус” 104, вх. В.

 

Категория „Най-красив двор на фирма”

 На първо място е фирма „Бизнес Гарант” – Кремена Петрова.

Второто място е за „Вита център” – Марин Керчев.

 

 Категория „Най-красив двор на училища и детски учебни заведения”

На първо място е класирана ЦДГ №8 „Райна Княгиня”.

Второто място е за ОУ „Ив. С. Тургенев”.

 

Категория „Най-красив двор на заведения за обществено хранене”

Първото място е за „Акцент” ООД - Стефан Аврамов.

На второ място е ЕТ „ДИПС-2-Стоянка Николова”.

 

Поощрителна награда за поддържане на предблоково пространство се присъжда на живущите на бул. „Априлско въстание” 58.

 Наградите на победителите ще бъдат връчени в началото на концерта по случай Деня на християнското семейство, който ще се състои на 17 ноември  от 18,00ч. в НЧ „Развитие 1869”.

 

IMG 0006  IMG 0012

IMG 0023   IMG 0103

IMG 0109  IMG 0116

IMG 0136  IMG 0148

IMG 0168  IMG 0196

IMG 0201   IMG 0207

IMG 0213

 
 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg