Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Удължават срока на социалната услуга „Обществена трапезария“

На 22.12.2017 г. на основание Решение по протокол № 17 от 18.12.2017 г.  на Управителния съвет на Фонд „Социална закрила” е сключен анекс към договор № РД 04-340 от 27.12.2016 г. между Община Разград и Фонд „Социална закрила”, с който считано от 02.01.2018 г. срокът по предоставянето на социалната услуга ”Обществена трапезария”  финансирана чрез фонда  се удължава до  28 февруари 2018 г./вкл./
 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018Г.

Продължава... 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Новини Новини архив 2014г. ВТОРА БРОШУРА С УСПЕШНИ ЕВРОПРОЕКТИ В ОБЛАСТ РАЗГРАД


ВТОРА БРОШУРА С УСПЕШНИ ЕВРОПРОЕКТИ В ОБЛАСТ РАЗГРАД

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) – Разград подготви и издаде втора печатна брошура с примери на успешни проекти, съфинансирани от Структурните фондове на Европейския съюз и от националния бюджет на Република България.

Книжката съдържа информация за реализирани и проекти, които се изпълняват, с подкрепата на оперативните програми „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, „Развитие на човешките ресурси”, „Регионално развитие”, „Административен капацитет” и „Техническа помощ” за периода 2007-2013 г. в област Разград.

Включени са данни за 31 проекта, 25 от които са приключили, а останалите са в процес на изпълнение.

Надяваме се подбраните примери да насърчат желаещите да разработят и реализират необходими и полезни за икономическото и социалното развитие на региона проекти.

Областният информационен център ‒ Разград ще продължи да подпомага настоящите и бъдещите бенефициенти със своевременна и надеждна информация за осъществяване на техните идеи, чрез проектно финансиране и през новия програмен период 2014-2020 г. 

Възползвайте се от еврофондовете и реализирайте Вашите намерения! 

Бъдете успешни!

Брошура на ОИЦ-Разград

Електронен вариант на брошурата „Успешни европроекти в област Разград 2007-2015 г.” може да бъде изтеглен оттук: http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/19

 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg