Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Отбелязване на Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия

По решение на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации, всяка трета неделя на месец ноември се отбелязва Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия.
Продължава... 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2017Г.

Продължава... 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Новини Новини архив 2014г. ВТОРА БРОШУРА С УСПЕШНИ ЕВРОПРОЕКТИ В ОБЛАСТ РАЗГРАД


ВТОРА БРОШУРА С УСПЕШНИ ЕВРОПРОЕКТИ В ОБЛАСТ РАЗГРАД

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) – Разград подготви и издаде втора печатна брошура с примери на успешни проекти, съфинансирани от Структурните фондове на Европейския съюз и от националния бюджет на Република България.

Книжката съдържа информация за реализирани и проекти, които се изпълняват, с подкрепата на оперативните програми „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, „Развитие на човешките ресурси”, „Регионално развитие”, „Административен капацитет” и „Техническа помощ” за периода 2007-2013 г. в област Разград.

Включени са данни за 31 проекта, 25 от които са приключили, а останалите са в процес на изпълнение.

Надяваме се подбраните примери да насърчат желаещите да разработят и реализират необходими и полезни за икономическото и социалното развитие на региона проекти.

Областният информационен център ‒ Разград ще продължи да подпомага настоящите и бъдещите бенефициенти със своевременна и надеждна информация за осъществяване на техните идеи, чрез проектно финансиране и през новия програмен период 2014-2020 г. 

Възползвайте се от еврофондовете и реализирайте Вашите намерения! 

Бъдете успешни!

Брошура на ОИЦ-Разград

Електронен вариант на брошурата „Успешни европроекти в област Разград 2007-2015 г.” може да бъде изтеглен оттук: http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/19

 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg