Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Новини Новини архив 2013г. Денчо Бояджиев участва в заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление


Денчо Бояджиев участва в заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Кметът на Разград Денчо Бояджиев взе участие в заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление/СДДУ/, което се състоя на 17 декември в Министерството на регионалното развитие.

По време на срещата членовете на съвета са информирани за изпълнението на решенията на СДДУ, приети на предишното му заседание на 12 септември, за изпълнението на мерките от Работната програма на СДДУ за 2013г. и относно ратифицирането на Допълнителния протокол към Европейската харта за местно самоуправление. Обсъдени са проект на Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2014-2015г. и въпрос от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията във връзка с проблем между предприятията, предоставящи електронни съобщителни услуги и органите на местно самоуправление.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg