Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Удължават срока на социалната услуга „Обществена трапезария“

На 22.12.2017 г. на основание Решение по протокол № 17 от 18.12.2017 г.  на Управителния съвет на Фонд „Социална закрила” е сключен анекс към договор № РД 04-340 от 27.12.2016 г. между Община Разград и Фонд „Социална закрила”, с който считано от 02.01.2018 г. срокът по предоставянето на социалната услуга ”Обществена трапезария”  финансирана чрез фонда  се удължава до  28 февруари 2018 г./вкл./
 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018Г.

Продължава... 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Новини Новини архив 2013г. БИЗНЕСЪТ ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ДА МОДЕРНИЗИРА ПРОИЗВОДСТВОТО СИ С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА


БИЗНЕСЪТ ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ДА МОДЕРНИЗИРА ПРОИЗВОДСТВОТО СИ С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 
 
 
 
 

Екипът на Областен информационен център (ОИЦ) - Разград проведе информационна среща с представители на микро, малки и средни фирми, и с подкрепящи бизнеса организации в областта.

 

Представена бе актуалната процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” за подбор на проекти по Оперативна програма „Конкурентоспособност” 2007-2013 г. На участниците бяха разяснени условията за кандидатстване по процедурата: общите и специфични изисквания за допустимост на кандидатите, допустимите дейности и разходи по двата елемента „Инвестиции” и „Услуги”, за които може да се кандидатства с проекти.

 

Допустимите кандидати трябва да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите и да развиват своята основна дейност в секторите:

 

Сектор С - Преработваща промишленост;

 

Сектор J -  Създаване и разпространение на информация и творчески продукти;

 

                    Далекосъобщения

 

Сектор М - Научноизследователска и развойна дейност - само код М72.

 

Микро и малките фирми могат да получат до 70%, а средните предприятия – до 60% безвъзмездна финансова помощ за осъществяване на проектите си.

 

Безвъзмездната финансова помощ (БФП) в зависимост от категорията на предприятието може да достигне, както следва:

 

 

Категория предприятие

% БФП

Минимална сума на безвъзмездната помощ

Максимална сума на безвъзмездната помощ

 

 

 

 

Микропредприятие

70%

100 000 лв

500 000 лв

Малко предприятие

70%

200 000 лв

1 000 000 лв

Средно предприятие

60%

300 000 лв

2 000 000 лв

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на интернет адреса на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България: www.eufunds.bg.

 

Проектните предложения се подават в регионалните сектори на Управляващия орган - Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в градовете Бургас, Варна, Враца, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.

 

Kрайният срок за депозиране на проектните предложения по процедурата е 23 декември 2013 г.

29.10.2013  Eu-29.10.2013

 

 

 

За допълнителна информация:

 

Областен информационен център – Разград

 

7200 гр. Разград, бул. България №34

 

тел.: 084/55 75 77; 084/55 78 55

 

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ; Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

web: http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/19

 

facebook: Областен информационен център – Разград

 

 

 

ОИЦ - Разград е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 

 
 
 
 
 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg