Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Удължават срока на социалната услуга „Обществена трапезария“

На 22.12.2017 г. на основание Решение по протокол № 17 от 18.12.2017 г.  на Управителния съвет на Фонд „Социална закрила” е сключен анекс към договор № РД 04-340 от 27.12.2016 г. между Община Разград и Фонд „Социална закрила”, с който считано от 02.01.2018 г. срокът по предоставянето на социалната услуга ”Обществена трапезария”  финансирана чрез фонда  се удължава до  28 февруари 2018 г./вкл./
 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018Г.

Продължава... 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Новини Новини архив 2013г. Денчо Бояджиев се срещна с новия Генерален консул на Република Турция в Бургас


Денчо Бояджиев се срещна с новия Генерален консул на Република Турция в Бургас

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На 22 октомври кметът на Община Разград Денчо Бояджиев се срещна с Генералния консул на Република Турция в Бургас г-н Ниязи Еврен Акйол. Новоназначеният дипломат  бе тук на опознавателна визита, за да заяви добрите си намерения за сътрудничество. Кметът Бояджиев запозна г-н Акйол със социално- икономическото развитие на общината, възможностите за инвестиции и с перспективите за развитието на Разград.  Градоначалникът със задоволство отбеляза, че градът си сътрудничи с две турски общини – Авджълар и Одунпазаръ, където само след два дни ще присъства на откриването на парк „Разград”. Той покани госта отново да посети града по време на  Панаира на киселото мляко през м. юли догодина, за да го запознае с културно-историческото наследство на общината.

„Забелязвам, че в Разград има добри условия за инвестиции. Ще положа усилия да увелича интереса на нашите бизнесмени към вашия регион.”, заяви дипломатът. В тази връзка той информира за наскоро създаденото Сдружение на турски и български бизнесмени в гр. Шумен. „Ще се радвам, ако поощрявате вашите бизнесмени да участват в него.”, допълни г-н Акйол.

Насърчаването на културния обмен, туризма и засилването на двустранните отношения бяха сред основните теми, дискутирани на срещата. Домакинът и гостът се обединиха около идеята за затвърждаване на благоприятната бизнес среда и насищане на културния обмен между Разград, Одунпазаръ и Авджълар с повече обществено значими събития. Изразена бе надежда съвместното сътрудничество да продължи и занапред в духа на добрите традиции.

В края на срещата двете страни си размениха символични подаръци.

Turski konsul 2013 004  Turski konsul 2013 010

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg