Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Удължават срока на социалната услуга „Обществена трапезария“

На 22.12.2017 г. на основание Решение по протокол № 17 от 18.12.2017 г.  на Управителния съвет на Фонд „Социална закрила” е сключен анекс към договор № РД 04-340 от 27.12.2016 г. между Община Разград и Фонд „Социална закрила”, с който считано от 02.01.2018 г. срокът по предоставянето на социалната услуга ”Обществена трапезария”  финансирана чрез фонда  се удължава до  28 февруари 2018 г./вкл./
 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018Г.

Продължава... 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Новини Новини архив 2013г. Ръководството на Община Разград се срещна с кметовете на населени места


Ръководството на Община Разград се срещна с кметовете на населени места

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

В петък, 11 октомври, кметът на община Разград и екипът му проведоха работна среща с кметовете на населени места и кметските наместници в общината. На нея бяха обсъдени въпроси, касаещи мероприятията по подготовката и работата при зимни условия, подмяната на уличното осветление, инвестиционната програма за 2014г., доставката на дърва за отопление, изпълнението на плана за приходите от местни данъци и такси. Зам.-кметът Любомир Цонев  заяви, че поради незадоволителното му изпълнение по селата, вероятно ще се наложи да се премине към разредена честота на сметосъбирането.

В края на срещата кметът Бояджиев поздрави колегите си с предстоящия празник на българската община – 12 октомври и им пожела здраве и успехи в реализирането на общата цел – по-доброто бъдеще на община Разград.

srechta kmetove 2013 002

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg