Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Удължават срока на социалната услуга „Обществена трапезария“

На 22.12.2017 г. на основание Решение по протокол № 17 от 18.12.2017 г.  на Управителния съвет на Фонд „Социална закрила” е сключен анекс към договор № РД 04-340 от 27.12.2016 г. между Община Разград и Фонд „Социална закрила”, с който считано от 02.01.2018 г. срокът по предоставянето на социалната услуга ”Обществена трапезария”  финансирана чрез фонда  се удължава до  28 февруари 2018 г./вкл./
 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018Г.

Продължава... 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Новини Новини архив 2013г. Милена Цанева и Любомир Цонев ще участват в IX-та годишна среща на местните власти


Милена Цанева и Любомир Цонев ще участват в IX-та годишна среща на местните власти

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

От 13 октомври в к.к. „Албена” започва Деветата годишна среща на местните власти, чийто организатор е Националното сдружение на общините в Република България. В нея ще вземат участие председателят на Общински съвет Разград Милена Цанева, зам.-кметът на Община Разград Любомир Цонев, представители на общинската администрация и общински съветници. Срещата е уникално за местните власти събитие, което включва разнообразни форми за придобиване на нови умения, за споделяне на идеи, за обсъждане на бъдещите общински реформи. Тя е с продължителност три дни, в рамките на които се провеждат специализирани форуми и дискусии. В срещата ще участват премиерът Пламен Орешарски, представители на министерства и на Норвежката асоциация на местните власти.

На 13 и 14 октомври ще се проведе международна конференция  „Местните решения за глобалните предизвикателства”.

През първия ден програмата предвижда обучителни и дискусионни форуми по темите: проект „Е-ПОДЕМ – в подкрепа на общинските европроекти”; партньорство с неправителствения сектор за по-качествени социални услуги; плановете за устойчива градска мобилност – възможности за финансиране. Пленарната сесия включва дискусия по приоритетите на взаимодействие между централна и местна власт и подписване на Споразумение за сътрудничество между Министерски съвет и НСОРБ.

Втория ден участниците ще обсъждат  укрепването на капацитета на местните власти за интеграция на ромската общност, актуални въпроси в работата на секретарите на общини, ролята на Общинските съвети за приемане на общински планове за развитие 2014-2020., как да лобират по-ефективно пред централната власт. В пленарната сесия се предвижда обсъждане на шансовете за общините през следващия програмен период и връчване на награди.

Дискусиите третия ден са посветени на потребностите и приоритетите на програмен период 2014-2020.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg