Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Във връзка с провеждането на избори в Държавната дума на Руската федерация на 18.03.2018 г., Община Разград е създала организация за транспортиране на руски граждани, постоянно пребиваващи на територията на Република България до Генералното консулство на Русия в гр. Русе, както следва:

от гр. Разград, с час на тръгване - 8:30 часа от паркинга пред хотел „Централ“.

Желаещите могат да подават заявки до 16.03.2018 г. включително на следните телефони: 084 618 146 и 0893 389 251.

 
 

Културен календар на читалищата от община Разград Месец март 2018г.Културен календар на читалищата от община Разград Месец март 2018г.

Продължава... 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2018Г.

Продължава... 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Новини Новини архив 2013г. Милена Цанева и Любомир Цонев ще участват в IX-та годишна среща на местните власти


Милена Цанева и Любомир Цонев ще участват в IX-та годишна среща на местните власти

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

От 13 октомври в к.к. „Албена” започва Деветата годишна среща на местните власти, чийто организатор е Националното сдружение на общините в Република България. В нея ще вземат участие председателят на Общински съвет Разград Милена Цанева, зам.-кметът на Община Разград Любомир Цонев, представители на общинската администрация и общински съветници. Срещата е уникално за местните власти събитие, което включва разнообразни форми за придобиване на нови умения, за споделяне на идеи, за обсъждане на бъдещите общински реформи. Тя е с продължителност три дни, в рамките на които се провеждат специализирани форуми и дискусии. В срещата ще участват премиерът Пламен Орешарски, представители на министерства и на Норвежката асоциация на местните власти.

На 13 и 14 октомври ще се проведе международна конференция  „Местните решения за глобалните предизвикателства”.

През първия ден програмата предвижда обучителни и дискусионни форуми по темите: проект „Е-ПОДЕМ – в подкрепа на общинските европроекти”; партньорство с неправителствения сектор за по-качествени социални услуги; плановете за устойчива градска мобилност – възможности за финансиране. Пленарната сесия включва дискусия по приоритетите на взаимодействие между централна и местна власт и подписване на Споразумение за сътрудничество между Министерски съвет и НСОРБ.

Втория ден участниците ще обсъждат  укрепването на капацитета на местните власти за интеграция на ромската общност, актуални въпроси в работата на секретарите на общини, ролята на Общинските съвети за приемане на общински планове за развитие 2014-2020., как да лобират по-ефективно пред централната власт. В пленарната сесия се предвижда обсъждане на шансовете за общините през следващия програмен период и връчване на награди.

Дискусиите третия ден са посветени на потребностите и приоритетите на програмен период 2014-2020.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg