Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало ПРОГРАМИ НА ОБЩИНА РАЗГРАД


ПРОГРАМИ НА ОБЩИНА РАЗГРАД

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 
 
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА РАЗГРАД ЗА ПЕРИОДА 2017-2020 ГОДИНА
ico-zip
ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА РАЗГРАД ЗА ПЕРИОДА 2012-2017 ГОДИНА
ico-zip
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2016 – 2017 г.
 
 
 


ПРОГРАМА ЗА СТИМУЛИРАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЕЛОСИПЕДИ ЗА ПРИДВИЖВАНЕ ИЗ ГР.РАЗГРАД 2010-2014 Г.

DOC-файл 36 KB

PDF-файл 136KB
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА

 

DOC-файл 18,77KB

 

PDF-файл 79,62KB
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КОТКИ В ОБЩИНА РАЗГРАД ЗА ПЕРИОДА 2013-2016Г.

 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА В ОБЩИНА РАЗГРАД ЗА ПЕРИОДА 2013-2016Г.

 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg