Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Обществени съвети


Обществени съвети

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ В ОБЩИНА РАЗГРАД

След влезлите в сила промени в Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане от 01.05.2003 г.  с Решение № 616 по Протокол № 42 от проведено на 26.06.2003 г. заседание на Общински съвет - Разград е утвърден състав на Обществен съвет по социално подпомагане за упражняване на контрол при осъществяване на дейностите по социално подпомагане.

Цели:

1.Упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите по социално подпомагане.

2.Съдействие и помощ при извършване на дейностите по социално подпомагане.

Членове:

1. В състава му са включени представители на институции, физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица, които имат отношение към дейностите по социалното подпомагане. /Съставът се актуализира непрекъснато поради промени настъпващи в професионалните ангажименти на някои от членовете/.

Функции на обществения съвет:

1.Съдейства за провеждане на политиката по социално подпомагане в общината.

2.Обсъжда регионални стратегии, програми и проекти, свързани със социалното подпомагане.

3.Съдейства за координиране на дейността по предоставяне на социални услуги на физическите лица, регистрирани по Търговския закон, и на юридическите лица.

4.Осъществява контрол върху качеството на социалните услуги в съответствие с утвърдените критерии и стандарти.

5.Дава становища за откриване и закриване на специализирани институции за социални услуги на територията на общината.

Права и задължения на членовете на Обществения съвет:

1.Право да изискват и да получават информация от дирекциите “Социално подпомагане” за дейността по социалното подпомагане.

2.Задължение да спазват нормативните изисквания за защита на информацията за подпомаганите лица и семейства, която им е станала известна при осъществяване на тяхната дейност.

Правомощия на Обществения съвет: При установяване на пропуски и сигнали за нарушения при осъществяване дейностите по социалното подпомагане, обществените съвети уведомяват писмено председателя на Общинския съвет и Инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk