Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Общински съвет Заседания на ОбС


Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯТ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ПРЕДСТОЯТ ДА СЕ РАЗГЛЕДАТ НА ТЪРЖЕСТВЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАЗГРАД, НАСРОЧЕНО ЗА 28 ЯНУАРИ 2018 ГОДИНА

 

1.      Докладна записка от  д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Разград“ по случай 28 януари – Ден на Разград.

2.      Докладна д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община Разград записка от 

 

ОТНОСНО: Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Разград“ по случай 28 януари – Ден на Разград.

Публикувано на 22.01.2019г.

 

 
 ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯТ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ПРЕДСТОЯТ ДА СЕ РАЗГЛЕДАТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАЗГРАД, НАСРОЧЕНО ЗА 31 ЯНУАРИ 2019 ГОДИНА

1. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 на Общински съвет Разград за определяне размера на местните данъци на територията на община Разград.

2.Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев  – Кмет на Община Разград

Относно: Извършени  корекции  по  бюджета  на  Община  Разград  през  третото тримесечие   на 2018 г.

Приложение

3. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година.

4.Докладна записка от  д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община Разград

Относно: Приемане Списък за предназначението, броя, вида и местонахождението на общинските жилища за 2019 година.

5.Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община Разград   

Относно: Приемане на Програма за международна дейност на Община Разград през 2019 г.

6.Докладна записка от д-р ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД

Относно: Разрешение за изготвяне на проект за подробен устройствен план /ПУП/.

Приложение

7.Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова – зам.-кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.

8.Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова - зам.-кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Учредяване на право на строеж в поземлен имот с идентификатор 61710.505.7200 по кадастралната карта на град Разград – Акт за частна общинска собственост № 872/12.01.2011 година по реда на Закона за общинската собственост чрез публичен търг с тайно наддаване.

9.Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова - зам.-кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Учредяване на право на строеж в поземлен имот с идентификатор 61710.505.7240 по кадастралната карта на град Разград – Акт за частна общинска собственост № 889/20.01.2011 година по реда на Закона за общинската собственост чрез публичен търг с тайно наддаване.

10.Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова - зам.-кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Учредяване на право на строеж в поземлен имот с идентификатор 61710.505.7204 по кадастралната карта на град Разград – Акт № 2812/20.06.2017 г. за поправка на Акт за частна общинска собственост № 876/13.01.2011 година по реда на Закона за общинската собственост чрез публичен търг с тайно наддаване.

11.Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова - зам.-кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Учредяване на право на строеж в поземлен имот с идентификатор 61710.505.7222 по кадастралната карта на град Разград – Акт за частна общинска собственост № 890/20.01.2011 година по реда на Закона за общинската собственост чрез публичен търг с тайно наддаване.

12.Докладна записка от Наско Стоилов Анастасов  -  Общински съветник и председател  на  ПК  по  управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол

ОТНОСНО: Даване разрешение на „ДКЦ I Разград“ ЕООД гр.Разград за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на кабинет за извършване на медицинска дейност.

13.Докладна записка от д-р Валентин Василев  – Кмет на Община Разград

Относно:  Приемане на проекта на бюджет за 2019 г. на Община Разград

Приложение

14.Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община Разград

Относно: Разрешение за изготвяне на проект за подробен устройствен план /ПУП/

Приложение

15.Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 на Общински съвет Разград за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разград.

 

 

Пълен текст на докладните записки

Публикувано на 25.01.2019г.

 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk