Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Общински съвет Заседания на ОбС


Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯТ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ПРЕДСТОЯТ ДА СЕ РАЗГЛЕДАТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАЗГРАД, НАСРОЧЕНО ЗА 26 МАРТ 2019 ГОДИНА

 

1. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев  – Кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година, приета с Решение № 656 по Протокол № 51 от 31.01. 2019 г. на Общински съвет Разград.

2. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев  – Кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Изменение на Договор за концесия № 160/20.06.2005 г., сключен между Община Разград и „БУЛ – РИБ“ ООД гр. Разград.

3. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев  – Кмет на Община Разград

Относно: Одобряване на годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Разград 2014 – 2020 г. за 2018 г. 

4. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев  – Кмет на Община Разград

Относно: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Разград.

Приложение

5. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова – зам.-кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 18589.9.202 по кадастралната карта на с. Гецово, община Разград.

6. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова – зам.-кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61710.505.217.1.54 по кадастралната карта на гр. Разград.

7. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова – зам.-кмет на Община Разград

Относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.

8. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова – зам.-кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост на Сдружение „Туристическо дружество - Буйна кръв“ гр. Разград.

9. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова – зам.-кмет на Община Разград

Относно: Учредяване на възмездни права на ползване на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в землищата на община Разград.

Приложение

10. Докладна записка от Ердинч Хасанов– зам.-кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет по наркотични вещества и Превантивно – информационния център към него през 2018 г. и План за работата на Общинския съвет по наркотични вещества и Превантивно – информационния център към него за превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества по Общинска програма за борба с наркотиците за 2019 г.

Приложение

11. Докладна записка от Ердинч Хасанов– зам.-кмет на Община Разград

Относно: Приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2018 г.

12. Докладна записка от Ердинч Хасанов– зам.-кмет на Община Разград

Относно: Изменение и допълнение на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Разград за 2019 г.

Приложение

13. Докладна записка от Ердинч Хасанов– зам.-кмет на Община Разград

Относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Разград за 2020 г.

Приложение

14. Докладна записка от БОЖИНЕЛ ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ-общински съветник от група „КАУЗА РАЗГРАД”

ОТНОСНО : ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА № 30 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗГРАД

15. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев  – Кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Наредба за изменение на Наредба № 17 на Общински съвет Разград за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища.

16. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев  – Кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Наредба за изменение на Наредба № 21 на Общински съвет Разград за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на територията на „Бизнес зона „Перистър“ гр. Разград.

17. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев  – Кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Наредба за изменение на Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост.

 

Пълен текст на докладните записки

Публикувани на 20.03.2019г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk