Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Ръководство


Структура на Общинска Администрация

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Структура на администрацията на Община Разград

struktura 2012

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД | РЪКОВОДСТВО

Кмет - д-р Валентин Василев Функции
Зам.-кмет Галина Милкова Георгиева-Маринова Функции
Зам.-кмет  Функции
Зам.-кмет Ердинч Ахмедов Хасанов Функции
Секретар - Нели Стоянова Добрева Функции

АДМИНИСТРАТИВНИ ЗВЕНА КЪМ КМЕТ

Звено за вътрешен одит
Гл.архитект
Дирекция "Правно нормативно обслужване"
Главен юрисконсулт
Обществени поръчки
Дирекция "Култура, спорт и туризъм"
Спорт
Експерти "Култура и туризъм"
Връзки с обществеността, протокол и международни дейности

АДМИНИСТРАТИВНИ ЗВЕНА КЪМ ЗАМ.-КМЕТ -  ГАЛИНА МИЛКОВА ГЕОРГИЕВА-МАРИНОВА

Дирекция "Финансови дейности и МДТ"

Отдел "Местни данъци и такси"
Счетоводство
Труд, работна заплата и човешки ресурси
Бюджет
Дирекция "Програми и околна среда"
Отдел "Програми и проекти"
Отдел "Околна среда"
Отдел "Инвестиционни дейности"
АДМИНИСТРАТИВНИ ЗВЕНА КЪМ ЗАМ.-КМЕТ
Дирекция "ТСУ, общинска собственост и контрол по строителството"
Отдел "Териториално и селищно устройство, кадастър и търговия"
Експерти търговия
Отдел "Контрол по строителството, ОРО и транспорт"
Обществен ред и охрана
Експерт транспорт
Отдел "Общинска собственост и земеделие"
Земеделие
Общинска собственост
АДМИНИСТРАТИВНИ ЗВЕНА КЪМ ЗАМ.-КМЕТ ЕРДИНЧ АХМЕДОВ ХАСАНОВ
Дирекция "Хуманитарни дейности"
Отдел "Здравеопазване"
Отдел "Образование"
Отдел "Социални дейности"
Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

АДМИНИСТРАТИВНИ ЗВЕНА КЪМ СЕКРЕТАР

Отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване на населението"
АСД, деловодство и архив
Звено "Обслужване на общински съвет"
Информационно обслужване
 

Устройствения правилник на общинската администрация на Община Разград 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk