Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Обяви/Уведомления ЗАПОВЕД № 62 Разград16.01.2013 г. Във връзка с прилагането на предвидените в чл.69, ал.1,т.1. и ал.2 от Наредба №12 на Общински съвет Разград


ЗАПОВЕД № 62 Разград16.01.2013 г. Във връзка с прилагането на предвидените в чл.69, ал.1,т.1. и ал.2 от Наредба №12 на Общински съвет Разград

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

ЗАПОВЕД

62 

Разград   16.01.2013 г.

              Във връзка с прилагането на предвидените в чл.69, ал.1,т.1. и ал.2 от Наредба №12 на Общински съвет Разград за организацията на движението по общинските пътища и улици на територията на Община Разград, принудителни административни мерки при неправилно паркиране и престой на пътни превозни средства/ППС/, възниква необходимостта от определяне на охраняем паркинг, до който да бъде транспортирано ППС, нарушило правилата при паркиране и престой.

С оглед на гореизложеното  на основание чл.44, ал.2, във връзка с ал.1, т.4 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.168 от Закона за движението по пътищата/ЗДвП/, чл.69, ал.1,т.1. и ал.2. от Наредба №12 на Общински съвет Разград за организацията на движението по общинските пътища и улици на територията на Община Разград,

 ЗАПОВЯДВАМ : 

  1. Определям за охраняем паркинг, до който да бъдат транспортирани ППС, които са нарушили правилата за паркиране и престой – плаца на бившето поделение „Жандармерия”, представляващ имот 61710.505.179 по кадастрална карта на гр.Разград /до ЖК Орел в местността Големия Юг/.
  2. Началника на отдел „КС, ОРО и Т” в дирекция „ТСУ, общинска собственост и контрол по строителството” при Община Разград и Началника на РУ „Полиция” гр. Разград да уведомят длъжностните лица с контролни функции по осигуряване на правилното и безопасно движение, спиране и паркиране по общинските пътища и улици, назначени в екипите по смисъла на чл. 168 от ЗДвП, за местонахождението на паркинга по т.1 от настоящата заповед.
  3. На основание чл. 72, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ съдържанието на настоящата заповед да се съобщи по реда, по който е направено уведомлението по чл. 66 от АПК.

             Заповедта да се изпрати за сведение и изпълнение на Началника на отдел „КС, ОРО и Т” в дирекция „ТСУ, общинска собственост и контрол по строителството” и Началника на РУ „Полиция” гр. Разград.

КМЕТ : /Д. БОЯДЖИЕВ/

 

 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk