Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Удължават срока на социалната услуга „Обществена трапезария“

На 22.12.2017 г. на основание Решение по протокол № 17 от 18.12.2017 г.  на Управителния съвет на Фонд „Социална закрила” е сключен анекс към договор № РД 04-340 от 27.12.2016 г. между Община Разград и Фонд „Социална закрила”, с който считано от 02.01.2018 г. срокът по предоставянето на социалната услуга ”Обществена трапезария”  финансирана чрез фонда  се удължава до  28 февруари 2018 г./вкл./
 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018Г.

Продължава... 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Новини Новини архив 2012г. КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА С ЕВРОСРЕДСТВА


КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА С ЕВРОСРЕДСТВА

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

В поредица информационни срещи, последната от които проведена на 7 декември 2012 г., Областен информационен център – Разград представи актуални процедури и схеми за кандидатстване с проектни предложения по оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Конкурентоспособност“.

Участници в събитията бяха представители на микро и малки предприятия, счетоводни къщи, центрове за професионално обучение и организации подпомагащи бизнеса от областта.

По време на кампанията бяха популяризирани схемите „Безопасен труд“, „Ново работно място” и „На път” по ОП „Развитие на човешките ресурси“, процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика” на ОП „Конкурентоспособност“, и инструмента за финансов инженеринг JEREMIE.

Присъствалите на срещите 120 потенциални бенефициенти,се запознаха с условията за кандидатстване, целевите групи за въздействие, допустимите дейности и разходи, и крайните срокове за кандидатстване по отворените процедури.

Интерес предизвика и инициативата JEREMIE, която предлага гъвкави възможности за финансиране на малкия и среден бизнес в страната.

Удачно подбраният формат, включващ предприемачи, счетоводни къщи и обучаващи организации, даде възможност в дискусиите да се изяснят по-детайлно елементи от насоките за кандидатстване, като присъстващите съобразно своята компетентност изразяваха професионално мнение.

Екипът на Областен информационен център – Разград отчита това като добър подход за провокиране интереса на бизнеса към европейското финансиране, който ще прилага и в следващи събития.

PC074035  PC074037
 PC074038  PC074043
 PC074046  PC074048
 PC074049  PC074050

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg