Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Удължават срока на социалната услуга „Обществена трапезария“

На 22.12.2017 г. на основание Решение по протокол № 17 от 18.12.2017 г.  на Управителния съвет на Фонд „Социална закрила” е сключен анекс към договор № РД 04-340 от 27.12.2016 г. между Община Разград и Фонд „Социална закрила”, с който считано от 02.01.2018 г. срокът по предоставянето на социалната услуга ”Обществена трапезария”  финансирана чрез фонда  се удължава до  28 февруари 2018 г./вкл./
 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018Г.

Продължава... 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Новини Новини архив 2012г. Работна група от Разград посети Ранквайл


Работна група от Разград посети Ранквайл

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На тридневна визита в Ранквайл, Австрия, бяха кметът на Община Разград Денчо Бояджиев и директорът на Дома за стари хора Лейман Тюлеоглуева. Целта на посещението бе подписване на договор за дарено и доставено в Разград оборудване за Дома за стари хора. Групата взе участие в тържествата по случай откриването на нова сграда на Дома за стари хора в Ранквайл и се срещна с ръководствата на селището и на дома. Посетен бе и съществуващия старчески дом, реновиран през 2011г. По време на визитата бе обменена информация и опит за управлението и функционирането на този тип заведения в Австрия.

Rankvailer-1   Rankvailer2

Във Виена делегацията от Разград се срещна с посланика на България в Австрия – г-жа Елена Шекерлетова, с чието активно участие бе договорено ново дарение на 50 раздвижени легла за трудноподвижни и лежащи потребители на социални услуги в Дома за стари хора и допълнително специализирано оборудване, включващо инвалидни столове, шкафове и други съоръжения.
Общата стойност на двете дарения надвишава 300 000лв. Разходите по транспортиране на оборудването бяха поети от неправителствени австрийски организации. Очаква се то да пристигне в Разград до десет дни.
Дарението не само ще реши в голяма степен потребностите на домуващите, но ще облекчи и работата на персонала, обслужващ възрастните хора.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg