Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Удължават срока на социалната услуга „Обществена трапезария“

На 22.12.2017 г. на основание Решение по протокол № 17 от 18.12.2017 г.  на Управителния съвет на Фонд „Социална закрила” е сключен анекс към договор № РД 04-340 от 27.12.2016 г. между Община Разград и Фонд „Социална закрила”, с който считано от 02.01.2018 г. срокът по предоставянето на социалната услуга ”Обществена трапезария”  финансирана чрез фонда  се удължава до  28 февруари 2018 г./вкл./
 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018Г.

Продължава... 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Новини Новини архив 2012г. АКТУАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА


АКТУАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

В поредна среща с представители на микро и малки предприятия, счетоводни къщи и центрове за професионално обучение, ОИЦ – Разград представи актуални процедури и схеми за кандидатстване с проектни предложения по оперативните програми.

Срещата се състоя в офиса на Областния информационен център на бул. „България” 34. Представени бяха схемите „Ново работно място” и „На път” по ОП „Развитие на човешките ресурси“, процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика” на ОП „Конкурентоспособност“, и инструмента за финансов инженеринг JEREMIE.

Участниците се запознаха с условията за кандидатстване, целевите групи, допустимите дейности и разходи, и крайните срокове за кандидатстване по обявените процедури.

Разяснени бяха възможностите за финансиране на дейности чрез инициативата JEREMIE, която предлага ресурс на финансово-кредитни институции - банки, фондове за дялов капитал и гаранционни фондове в подкрепа на микро, малки и средни предприятия (МСП) в страната.

PB283943 PB283944
PB283946 PB283947
PB283948

PB283950

 PB283951

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg