Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Във връзка с провеждането на избори в Държавната дума на Руската федерация на 18.03.2018 г., Община Разград е създала организация за транспортиране на руски граждани, постоянно пребиваващи на територията на Република България до Генералното консулство на Русия в гр. Русе, както следва:

от гр. Разград, с час на тръгване - 8:30 часа от паркинга пред хотел „Централ“.

Желаещите могат да подават заявки до 16.03.2018 г. включително на следните телефони: 084 618 146 и 0893 389 251.

 
 

Културен календар на читалищата от община Разград Месец март 2018г.Културен календар на читалищата от община Разград Месец март 2018г.

Продължава... 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2018Г.

Продължава... 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Новини Новини архив 2012г. Експерти от Община Разград ще обменят опит в Белгия по въпросите за интеграцията на ромите


Експерти от Община Разград ще обменят опит в Белгия по въпросите за интеграцията на ромите

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Двама служители от Община Разград заминават на обменно посещение в гр. Гент, Белгия. От 18 до 22 ноември началник отдел „Социални дейности" Нели Софрониева и младши експертът по етнически и демографски въпроси Кадрин Хасанов ще участват в дейности по проект „Платформа за генериране на подходи и методи за интеграция на ромите на местно ниво" на Сдружение „Асоциация Интегро" в рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси". Проектът цели повишаване ангажираността на местните власти с политиките за интеграция на ромите и подобряване изпълнението на местно ниво на националните интеграционни политики. Освен проучване и обобщаване на интеграционните практики на три общини, проектът предвижда изграждане на платформа за обмяна на опит от представители на общини към Мрежата ЕРГО.
Участниците от България са 10 от 5 общини – Разград, Каварна, Завет, Ветово и Тунджа, двама са представителите на община Острава, Чехия, и 12 – на община Гент, Белгия.
Програмата на посещението предвижда среща с кмета и председателя на Общинския съвет на гр. Гент, посещения на общинския отдел за интеграция и на отдела за услуги за роми, на Интеграционния център „KomPass", на службата по заетостта и социалната служба, дискусии с участието на Амнести Интернешънъл и Европейския център за правата на ромите и обмяна на опит.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg