Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Удължават срока на социалната услуга „Обществена трапезария“

На 22.12.2017 г. на основание Решение по протокол № 17 от 18.12.2017 г.  на Управителния съвет на Фонд „Социална закрила” е сключен анекс към договор № РД 04-340 от 27.12.2016 г. между Община Разград и Фонд „Социална закрила”, с който считано от 02.01.2018 г. срокът по предоставянето на социалната услуга ”Обществена трапезария”  финансирана чрез фонда  се удължава до  28 февруари 2018 г./вкл./
 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018Г.

Продължава... 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Новини Новини архив 2012г. 1 НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ


1 НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

П Р О Г Р А М А

 

1 ноември 2012г.

10.00 ч.  

къща-музей

„Станка и Никола

Икономови

 

14.00ч.

Областен информационен

център-Разград 

 

17.30 ч.

ХГ„Проф. И. Петров”

 9.00 – 16.00ч.

 

 

С благодарност към делото на разградските будители

Поднасяне на цветя и венци 

 

 

 

Отчитане на регионалната фаза на Националния

конкурс за детска рисунка „Как искам Европейският

съюз да промени моя град ?”

 

 

Ритуал по връчване Наградата на името на

Никола Икономов

 Ден на отворени врати за градските

къщи-музеи „Станка и Никола Икономови”,

„Димитър Ненов”,  „Анание Явашов”

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg