Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Местни данъци и такси


Местни данъци и такси - банкови сметки

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Считано от 01.10.2012 г., IBAN номера на банковата сметка, по която следва да постъпват приходите, отнасящи се за местни данъци и такси, как-то и BIC кода на обслужващата ни ОБЩИНСКА БАНКА АД ФИНАНСОВ ЦЕНТЪР РАЗГРАД са както следва:

IBAN:BG52SOMB91308458628244
BIC:SOMBBGSF
Код за вид плащане:
44 14 00 – Окончателен годишен (патентен) данък и лихви за просрочие
44 21 00 – Данък върху недвижмите имоти и лихви за просрочие
44 22 00 – Данък върху наследствата и лихви за просрочие
44 23 00 – Данък върху превозните средства и лихви за просрочие
44 24 00 – Такса за битови отпадъци и лихви за просрочие
44 25 00 – Данък при придоб. на имущ. по дарения и възмезден начин
44 28 00 – Туристически данък и лихви за просрочие
44 34 00 – Други данъци (недобор пътен данък) и лихви за просрочие
44 65 00 – Глоби и имуществени санкции по Закона за местни данъци и такси
44 80 07 – Такси за административни услуги
44 80 13 – Такса за притежаване на куче и лихви за просрочие

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg