ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ЛИЦЕ ЗАЕМАЩО ПУБЛИЧНА ДЛЪЖНОСТ

чл.35 ал.1 т.1 

чл.35 ал.1 т.2
Директор на ОП "Общински пазари" - Разград -  Данаила Шишева 2019 встъпителна
Управител на ОП "Обреден дом "  - Стоян Рачев 2019 встъпителна
Директор на ОП "Бизнес зона "Перистър""   - Ивайло Димитров Ганев 2019 встъпителна
Директор на ОП "Ремонтстрой"   - Петър Русев Петров 2019 встъпителна
Директор на ОП "УСХПД"   - Несрин Хасан Шериф 2019 встъпителна
Директор на ОП "Разградлес"   - Милена Стоянова Манева 2019 встъпителна
Директор на ОП "Паркстрой"   - Валентин Стефанов Стоянов 2019 встъпителна

Печат