Културни институти

Капански ансамбъл

Длъжност 

Име 

чл.35,ал.1, т.1

чл.35,ал.1, т.2

Директор

Светослав Гутев Митев

2019

встъпителна

Исторически музей

Длъжност 

Име 

чл.35,ал.1, т.1

чл.35,ал.1, т.2

Директор

Галена Недкова Радославова-Чобанова

2019

встъпителна

Художествена галерия "Илия Петров"

Длъжност 

Име 

чл.35,ал.1, т.1

чл.35,ал.1, т.2

Директор

Тодор Тодоров

2019

встъпителна

Регионална библиотека "Проф. Боян Пенев"

Длъжност 

Име 

чл.35,ал.1, т.1

чл.35,ал.1, т.2

Директор

Женета Александрова

2019

встъпителна

Туристически информационен център

Длъжност 

Име 

чл.35,ал.1, т.1

чл.35,ал.1, т.2

Ръководител

Катерина Тодорова Ганева

2019

встъпителна

Общинско радио - Разград

Длъжност 

Име 

чл.35,ал.1, т.1

чл.35,ал.1, т.2

главен инженер

инж. Анко Аврамов

2019

встъпителна

Редактор

 

 

 

Общински културен център

Длъжност 

Име 

чл.35,ал.1, т.1

чл.35,ал.1, т.2

Директор

Атанас Пенчев Атанасов

2019

встъпителна


Печат