Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало


  Актуални новини

Община Разград изпрати поздрав и подарък на КСУВХУ в с. Просторно

Подарък и поздрав от кмета на Община Разград поднесе експерт от отдел „Социални дейности“ на екипа и потребителите на Комплекса от социални услуги за възрастни хора с увреждания в с. Просторно. Това се случи днес, 14 декември, по време на тяхното коледно тържество. ...
Четвъртък, 14 Декември 2017 17:27

15 000 лева отпуска дирекция „Вероизповедания“ за ремонт на църквата в Побит камък

 15 000 лева отпуска дирекция „Вероизповедания“ на Министерски съвет за църквата в Побит камък за строително-ремонтни дейности на храм „Св. Архангел Михаил“. Това става, след като с писмо бяха поискани целеви средства от държавната субсидия, с които да се ремонтира сгра...
Четвъртък, 14 Декември 2017 16:56

Благоустрояването на ЖК „Орел“ ще се случи, при това без да струва и 1 лв. на разградчани!

Абсолютни спекулации са твърденията на общинските съветници Джипо Джипов, Иво Димитров и Милена Орешкова, че на разградчани ще се наложи да платят над 1 млн. лв. повече за благоустрояване на ЖК „Орел“ в Разград. Целенасочено или поради некомпетентност се пропуска централният моме...
Четвъртък, 14 Декември 2017 14:01
Фотогалерия

 
  е-УСЛУГИ
Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
Издаване на удостоверение за постоянен адрес
Предоставяне на достъп до обществена информация
Категоризация на средства за подслон и места за настаняване
Категоризация на заведения за хранене и развлечения
  
Поради независещи от Община Разград причини, не може да подавате заявление  чрез елетронните услуги.
 
 
 

Попълнете анкетната карта за да изкажете Вашето мнение за нивото на предоставяното Ви обслужване.

Община Разград е разположена в централната част на Североизточна България в източната част на Дунавската хълмиста равнина. Общинският център гр. Разград е разположен по протежение на река Бели Лом и по северния склон на Разградските височини, на 60 км. от Русе, 130 км. от Варна, 55 км. от Шумен, и 36 км. от Търговище.

В продължение на много векове Разград е естествен кръстопът, пресечен от важни пътни артерии, свързващи централна Европа с Черноморието и Азия. През административния център на Общината минават първокласният път Русе-Варна и железопътна линия, които са най-пряката стратегическа връзка между река Дунав и Черно море.

Географското разположение на региона и благоприятните природоклиматични условия са оценени столетия назад.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg