Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Общински съвет Проекти на документи Проекти на нови нормативни актове


Проекти на нови нормативни актове

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ МИЛЕНА ОРЕШКОВА – НЕЗАВИСИМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК И ДЖИПО ДЖИПОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ РЕОФРМАТОРСКИ БЛОК В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗГРАД

Относно: Разкриване на длъжността “Обществен посредник” към Община Разград и приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Разград

Публикувана на 09.10.2017г.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg