Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало


Проекти на нови нормативни актове

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ МИЛЕНА ОРЕШКОВА – НЕЗАВИСИМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК И ДЖИПО ДЖИПОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ РЕОФРМАТОРСКИ БЛОК В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗГРАД

Относно: Разкриване на длъжността “Обществен посредник” към Община Разград и приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Разград

Публикувана на 09.10.2017г.
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА  от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Общински пазари – Разград“ гр.Разград.

Публикувана на 22.12.2017г.

 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg