Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Социални дейности


ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ /ДСП/ гр. Разград

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

dspdsp3dsp1

Адрес: гр. Разград, ул. „11 август” № 18

Email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Телефон за връзка: 084 66 06 53

Директор: Янка Трифонова Георгиева

GSM 0897 060 223

 

Домашен социален патронаж е комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете, свързани с доставка на храна; поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните помещения, обитавани от ползвателя; съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при потребители с увреждане; битови услуги и др.

Капацитет: 455 места.

Целева група:

· Лица с 70 и над 70 % трайно намалена работоспособност;

· Лица с придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст – самотно живеещи, на които здравословното състояние не позволява самостоятелно да организират бита си, или чиито родственици не полагат или не са в състояние да полагат грижи за тях.

Цели: Задоволяване на ежедневните потребности и потребностите от социални контакти на възрастните хора и лицата с увреждания, с оглед запазването им по-дълго време в тяхната обичайна домашна среда.

· Гарантиране на равноправно положение на възрастни и лица с увреждания;

· Осигуряване на помощ и подкрепа насочена към подпомагане в бита;

· Ограничаване на социалната изолация и предотвратяване настаняването в институция.

Услуги и дейности:

· Доставяне на храна по лична заявка

· Поддържане на хигиената в жилищните помещения

· Съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства

· Помощ в поддържането на социални контакти, развлечения и занимания

· Битови услуги – закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, заплащане на електро и топло енергия, телефон и др. със средства на лицето ползващо социалните услуги.

Екип:

· Специалисти, социални дейности, административен и помощен персонал

Условия и ред за ползване на социалната услуга: лицата, желаещи да ползват услугите, предоставяни от Домашен социален патронаж подават молба до кмета на Община Разград или упълномощено от него лице /управителя на Домашен социален патронаж/. Въз основа на подадената молба и приложените към нея необходими документи, социален работник, определен от управителя на ДСП извършва социална оценка на потребностите на лицето от социалните услуги и изготвя доклад-предложение. Управителят на ДСП сключва договор за ползване на социалната услуга въз основа на изготвената оценка на потребностите.

Лицата, ползващи услуги в системата на Домашен социален патронаж заплащат месечна такса в размер, съответстващ на реалните разходи за ползване на услугата. Разходите включват материално веществената част на месечните разходи за: храна по заявка, транспортни разходи за разнасяне на храната и хигиенните материали, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, природен газ и вода за приготвяне на храната.

Военноинвалидите на основание чл.19, ал.2 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите заплащат 30 на сто от размера на определената такса.

Ветераните от войните на основание чл.4, т.5 от Закона за ветераните от войните, заплащат 30 на сто от получаваната от тях пенсия.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk