Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Социални дейности


ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА /ЦОП/ гр. Разград

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

cop razgrad 

Адрес: гр. Разград, бул. „България” № 4

Email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Телефон за връзка:084 66 02 83

Директор: Росен Аврамов Аврамов

GSM 0879 612 223

Център за обществена подкрепа гр. Разград е комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви.

Съгласно Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагането му услугата Център за обществена подкрепа е възложена след проведен конкурс за управление на СНЦ „ЖАНЕТА” гр. Разград /www.janeta.bg/.

Капацитет: 45 места.

Целевата група:

·         Деца от 0 до 18 години в риск и техните семейства;

·         Семейства, при които има риск от изоставяне или настаняване на детето в специализирана институция;

·         Семейства, при което има риск от разрушаване на семейните връзки и отношения;

·         Семейства, чиито деца са настанени в специализирана институция или в друго семейство – приемно или при роднини и близки;

·         Кандидати за или вече одобрени приемни семейства;

·         Кандидати за или вече одобрени осиновители;

·         Семейства, които не могат да се справят с проблемите и търсят професионална подкрепа за отглеждане и възпитание на детето;

·         Деца от специализирани институции, на които предстои извеждане от институцията;

·         Деца от общността, за работа по превенция на рисковото поведение

Цели: подобряване качеството на живот на децата в семейната и социалната среда. Предоставяне на качествени социални услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство.

Услуги и дейности:

· Консултиране;

· Ориентиране;

· Информиране и обучение;

· Групова работа;

· Работа на терен;

· Помощ в домакинството;

· Образование/обучение. 

Екип:

· Специалисти- трима социални работници, четирима психолози, педагог.

· Административен персонал

Условия и ред за ползване на социалната услуга:

Насочването към ползване на услугите в Център за обществена подкрепа на целевите групи става чрез :

· Отдел „Закрила на детето” в Дирекция „Социално подпомагане”

· Други институции и организации, като: специализирани институции за деца, Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКППБМН), Детска педагогическа стая, училища и детски градини и др. Насочването се осъществява по реда и практиката, установена между доставчика и насочващата организация.

 

· Самозаявили се клиенти- по молба на родител. 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk