Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Социални дейности


КОМПЛЕКС ОТ ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 

cnts002cnts003P2220041

Адрес: гр. Разград, ул. „Добровска” № 53

           гр. Разград, ул. „Петра” № 14

Email: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Телефон за връзка: 084/557847

Директор: Нели Минчева Русева

GSM 0893 389 264

Социален работник:

GSM 0893 389 286

 

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания гр. Разград е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца и младежи с увреждания, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство.

Капацитет: 2х10 и 1х8 места

Целеви групи:

·       Деца до 18-годишна възраст, за които до момента на настаняването им в ЦНСТД без увреждания няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството на близки и роднини или в приемно семейство;

·       Лица от 18 до 29-годишна възраст (младежи), за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот.

Основна цел: предоставяне на сигурна и защитена среда за децата/младежите, чрез индивидуализирана грижа и подкрепа, в условия близки до семейната среда, осигуряващи по-добро качество на живот и възможности за пълноценно развитие и социално включване.

Основната дейност на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания е съобразена с изпълнение на критериите и стандартите за социални услуги за деца, Закона за закрила на детето, Закона за социално подпомагане и правилниците за тяхното прилагане. Дейността е насочена към пълноценно физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко дете в естествената за него среда.

Задачи:

·  Да се задоволят основните жизнени потребности на децата/младежите от подслон, храна, сигурност, развитие и да се осигурят условия за по-добро качество на живот;

·  Да се осигури безопасна и сигурна среда за живеене, в която децата/младежите да израстват и развиват пълноценно своя потенциал и възможности;

·  Да се осигури гарантиран достъп до специализирани здравни и социални услуги в общността и обучителни и образователни дейности;

·  Да се осигурят възможности за информиране и включване на семейството в живота на детето/младежа, когато това би повлияло положително на неговото психофизиологично състояние и развитие;

·  Да се гарантира планирането и индивидуализирането на грижите за всяко дете/младеж;

·  Осигуряване на условия и подкрепа на всяко дете за придобиване на знания и развиване на умения и готовност за самостоятелен и независим живот;

·  Създаване на условия за свободно изразяване на мнения и взимане на самостоятелно решение от децата, както и участие при обсъждането на въпроси, свързани с ежедневието и вътрешния ред.

Екип на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания

  • Специалисти/социален работник;
  • Административен персонал;
  • Обслужващ персонал.

Условия и ред за ползване на социалната услуга:

Дирекция „Социално подпомагане“, чрез Отдел „Закрила на детето“ насочва детето към Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания след извършена оценка на случая. Директорът по предложение на водещия социален работник от Отдела издава заповед за ползване на социалната услуга, придружена от социален доклад и план за действие.

Лицата от 18 до 29-годишна възраст (младежи), които желаят да ползват социалната услуга или техни законни представители, ако са поставени под запрещение, подават писмена молба по настоящ адрес до директора на Дирекция „Социално подпомагане“. Въз основа на подадена молба и приложените документи се извършва социална оценка на потребностите на лицето, която се отразява в доклад - предложение. Настаняването в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания се извършва със заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане“.

За ползване на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, младежите заплащат такса в размер, определен с Тарифата за таксите за социални услуги, финансирани от Републиканския бюджет.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk