Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Спорт Финансово подпомагане


Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

ИЗХ. АО – 05 – 03 - 9420                                                                         

Дата: 01.11.2016 г.

 

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ

НА СПОРТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНА РАЗГРАД

 

ОТНОСНО: Кандидатстване за разпределение на финансовите средства от Община Разград, за подпомагане на спортните организации,  развиващи своята учебно – тренировъчна и състезателна дейност на територията на Община Разград за 2017 година.                  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Спортните организации на територията на Община Разград могат да кандидатстват за финансова субсидия за 2017 година съобразно Наредба №25 на Общински съвет Разград за условията и реда за финансиране и подпомагане на спортните организации в Община Разград.

Заявките за финансово подпомагане се подават в деловодството на Община Разград до главен експерт „Спорт“, не по – късно от 20 декември 2016 година. Същите следва да бъдат придружени от документи, описани в Наредба №25, Раздел VI Начин на заявяване за финансово подпомагане.

Спортните организации, изпуснали срока за кандидатстване, както и новорегистрирани през 2016 г. спортни организации не могат да ползват финансова субсидия от бюджета на Община Разград.

Спортните организации неотчели получените средства, преведени в траншове до 12 декември 2016 година, се лишават от подпомагане с финансови средства от Община Разград за 2017 година.

Наредба №25 на Общински съвет Разград за условията и реда за финансиране и подпомагане на спортните организации в Община Разград и съответните формуляри за кандидатстване са публикувани в официалната интернет страница на Община Разград:

 

Наредба №25 за условията и реда за финасиране и подпомагане на спортните организации в Община разград

 (DOC-файл)
Формуляр №1- индивидуално класиране от ДСК (XLS-файл)
Формуляр №2 - отборно класиране ДСК (XLS-файл)
Формуляр №3 - класиране щафета ДСК (XLS-файл)
Формуляр №4 - класиране по двойки и смесени двойки (XLS-файл)
Формуляр №5 - индивидуално класиране от МСК (XLS-файл)
Формуляр №6 - окончателен брой точки (XLS-файл)
Формуляр №7 - заявка за състезания от ДСК, сп. лагер и екипировка (XLS-файл)
Формуляр № 8 - заявка за спортна проява (XLS-файл)
Формулар № 9 - съдържателен отчет  (DOC-файл)
Формуляр № 9.1. - финансов отчет (XLS-файл)
 

За информация :

Община Разград, гл. експерт „Спорт” – стая 512, тел. 084 618 214

 

 КМЕТ: / д – р В. Василев/

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg