Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Общински съвет Клуб на общинският съветник


Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

СТАТУТ

НА КЛУБА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК - РАЗГРАД

/ Приет с Решение № 122 по Протокол № 10 от 24.04.2012 г. на Общински съвет Разград/

 

Общи положения


1. Клубът на общинския съветник се изгражда на основание чл.91 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2011 – 2015г.

2. Цел на изграждането и работата на клуба – по-близка връзка с населението на общината, ефективни форми на взаимодействие с гражданското общество, прозрачност и публичност на взетите решения от общинския съвет.

3. Адрес – бул. „България" №21 – партер.

4. Работа на клуба на Общинския съветник

4.1. Дейността на Клуба на общинския съветник се ръководи от клубен съвет с председател – председателя на Общинския съвет.

4.2. Клубният съвет включва по един общински съветник от групите съветници, представляващи политическите сили в общинския съвет.

4.3. В Клуба на общинския съветник могат да се провеждат заседания на постоянните комисии, заседания на групите общински съветници, срещи с граждани от общината, с жалбоподатели, с общинска администрация, срещи с общински съветници и постоянни комисии от други общини, обществени обсъждания, обсъждане водещи практики на други общини, обучения, срещи с почетните граждани на Разград и удостоените с други награди от Общинския съвет, съгласно приетия Правилник, обсъждане и предложения до НСОРБ по приемането на нов ЗМСМА, осигуряващ прилагане принципите на Европейската харта за местно самоуправление, срещи с досегашни кметове и председатели на общинския съвет от общината, срещи с кметове на населените места, с младежки организации и др.

4.4. В Клуба на общинския съветник, на разположение на гражданите да бъде списъчния състав на Общински съвет – Разград мандат 2011 – 2015г., телефон за връзка с председателя на общинския съвет и председателите на групи съветници.

4.5. На разположение на гражданите да бъдат всички нормативни актове, приети от Общински съвет - Разград, решенията на Общинския съвет мандат 2011 – 2015г. и материали, свързани с местното самоуправление.

4.6. Председателите на постоянни комисии и ръководителите на групи общински съветници към общинския съвет определят графика в месеца за срещи на граждани с членовете на постоянните комисии, който да бъде обявен чрез средствата за масова информация и в Клуба на общинския съветник.

4.7. Клубният съвет внася в Общински съвет проект знак – символ на Клуба на общинския съветник.

4.8. Клубният съвет определя отговорник на клуба и режим за работа при заявка за провеждане на срещи и организирани мероприятия. Предложения за по – ефективна работа на Клуба на общинския съветник се правят до клубния съвет.

4.9. Клубът на общинския съветник може да се ползва за организирани мероприятия от Общински съвет - Разград, от общинската администрация, от граждански организации, по ред и условия, приети от ръководството на клуба.

4.10.Клубът на общинския съветник може да се ползва и от бивши общински съветници, народни представители, младежки организации, младежки парламент и др.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗГРАД: / Милена Цанева /

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk