Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Общински съвет Клуб на общинският съветник


Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

СТАТУТ

НА КЛУБА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК - РАЗГРАД

/ Приет с Решение № 122 по Протокол № 10 от 24.04.2012 г. на Общински съвет Разград/

 

Общи положения


1. Клубът на общинския съветник се изгражда на основание чл.91 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2011 – 2015г.

2. Цел на изграждането и работата на клуба – по-близка връзка с населението на общината, ефективни форми на взаимодействие с гражданското общество, прозрачност и публичност на взетите решения от общинския съвет.

3. Адрес – бул. „България" №21 – партер.

4. Работа на клуба на Общинския съветник

4.1. Дейността на Клуба на общинския съветник се ръководи от клубен съвет с председател – председателя на Общинския съвет.

4.2. Клубният съвет включва по един общински съветник от групите съветници, представляващи политическите сили в общинския съвет.

4.3. В Клуба на общинския съветник могат да се провеждат заседания на постоянните комисии, заседания на групите общински съветници, срещи с граждани от общината, с жалбоподатели, с общинска администрация, срещи с общински съветници и постоянни комисии от други общини, обществени обсъждания, обсъждане водещи практики на други общини, обучения, срещи с почетните граждани на Разград и удостоените с други награди от Общинския съвет, съгласно приетия Правилник, обсъждане и предложения до НСОРБ по приемането на нов ЗМСМА, осигуряващ прилагане принципите на Европейската харта за местно самоуправление, срещи с досегашни кметове и председатели на общинския съвет от общината, срещи с кметове на населените места, с младежки организации и др.

4.4. В Клуба на общинския съветник, на разположение на гражданите да бъде списъчния състав на Общински съвет – Разград мандат 2011 – 2015г., телефон за връзка с председателя на общинския съвет и председателите на групи съветници.

4.5. На разположение на гражданите да бъдат всички нормативни актове, приети от Общински съвет - Разград, решенията на Общинския съвет мандат 2011 – 2015г. и материали, свързани с местното самоуправление.

4.6. Председателите на постоянни комисии и ръководителите на групи общински съветници към общинския съвет определят графика в месеца за срещи на граждани с членовете на постоянните комисии, който да бъде обявен чрез средствата за масова информация и в Клуба на общинския съветник.

4.7. Клубният съвет внася в Общински съвет проект знак – символ на Клуба на общинския съветник.

4.8. Клубният съвет определя отговорник на клуба и режим за работа при заявка за провеждане на срещи и организирани мероприятия. Предложения за по – ефективна работа на Клуба на общинския съветник се правят до клубния съвет.

4.9. Клубът на общинския съветник може да се ползва за организирани мероприятия от Общински съвет - Разград, от общинската администрация, от граждански организации, по ред и условия, приети от ръководството на клуба.

4.10.Клубът на общинския съветник може да се ползва и от бивши общински съветници, народни представители, младежки организации, младежки парламент и др.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗГРАД: / Милена Цанева /

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk