Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Общински съвет Заседания на ОбС


Проекти на решения за заседание на постоянните комисии ОбС

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯТ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ПРЕДСТОЯТ ДА СЕ РАЗГЛЕДАТ НА ЗЕСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ, НАСРОЧЕНИ НА 20 СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА

 

1. Докладна записка от Наско Стоилов Анастасов- Общински съветник и председател на ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол

ОТНОСНО: Даване разрешение на „ДКЦ I Разград“ ЕООД гр.Разград за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на кабинети за извършване на медицинска дейност.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол;и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

2. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 година, приета с Решение № 495 по Протокол № 37 от 01.02. 2018 год. на Общински съвет Разград.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол;и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

3. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община Разград

Относно: Допълнение на Решение № 474 по Протокол № 35 от проведено на 21.12.2017 г. заседание на Общински съвет Разград

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол; в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации; и в ПК по бюджет, финанси и икономическа политика.

4. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Изменение на бюджета на Община Разград за 2018 г.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по бюджет, финанси и икономическа политика; ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол; и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

Приложение

5. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община Разград

Относно: Разрешение за изготвяне на проект за подробен устройствен план /ПУП/

Докладната записка ще се разглежда в ПК по устройство и развитие на територията, транспорт на Общината; и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

Приложение

6. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Одобряване на Специализирана план-схема за елементите на техническата инфраструктура към действащ подробен устройствен план /ПУП/ на гр.Разград - ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРЪБНА И СТЪЛБОВНА ФИЗИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София на територията на град Разград

Докладната записка ще се разглежда в ПК по устройство и развитие на територията, транспорт на Общината; и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

7. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Даване на съгласие за придобиване право на собственост чрез дарение

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол; в ПК по устройство и развитие на територията, транспорт на Общината; и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

8. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева– Зам. - кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Продажба на имот – частна общинска собственост на собственика на законно построената в него сграда

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол;и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

9. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева– Зам. - кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Продажба на имот – частна общинска собственост на собственика на законно построена в него сграда

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол;и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

10. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева– Зам. - кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 62089.502.1331 по кадастралната карта на с. Раковски

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол;и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

11. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева– Зам. - кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 409, кв. 9 по кадастралния план на с.Ушинци

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол;и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

12. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева– Зам. - кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол;и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

13. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева– Зам. - кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Учредяване на право на строеж в поземлен имот с идентификатор 61710.505.7307 по кадастралната карта на град Разград – Акт за частна общинска собственост № 2482/04.06.2014 година по реда на Закона за общинската собственост чрез публичен търг с тайно наддаване.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол;и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

14. Докладна записка от Ердинч Ахмедов Хасанов – Зам. - кмет на Община Разград

Относно: Разрешаване на изключения от минималния брой на ученици в паралелките на училищата в община Разград за учебната 2018/2019 г.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по образование и наука и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

Публикувано на 14.09.2018г.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk