Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Общински съвет Заседания на ОбС


Проекти на решения за заседание на постоянните комисии ОбС

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯТ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ПРЕДСТОЯТ ДА СЕ РАЗГЛЕДАТ НА ЗЕСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ, НАСРОЧЕНИ ЗА  21 и 22 ЯНУАРИ 2019 ГОДИНА

1. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Разград“ по случай 28 януари – Ден на Разград.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по култура, културно-историческо наследство и духовни ценности.

2. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 на Общински съвет Разград за определяне размера на местните данъци на територията на община Разград.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по бюджет, финанси и икономическа политика; ПК по устройство и развитие на територията, транспорт на Общината; и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

3. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община Разград

Относно: Извършени корекции по бюджета на Община Разград през третото тримесечие на 2018 г.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по бюджет, финанси и икономическа политика; в ПК по образование и наука; в ПК по култура, културно-историческо наследство и духовни ценности; в ПК по устройство и развитие на територията, транспорт на Общината; ПК по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство; в ПК по социална политика, трудова заетост и здравеопазване; и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

Приложение

4. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

5. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община Разград

Относно: Приемане Списък за предназначението, броя, вида и местонахождението на общинските жилища за 2019 година.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

6. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община Разград

Относно: Приемане на Програма за международна дейност на Община Разград през 2019 г.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по международно сътрудничество.

7. Докладна записка от д-р ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД

Относно: Разрешение за изготвяне на проект за подробен устройствен план /ПУП/.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по устройство и развитие на територията, транспорт на Общината.

Приложение

8. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова – зам.-кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

9. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова - зам.-кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Учредяване на право на строеж в поземлен имот с идентификатор 61710.505.7200 по кадастралната карта на град Разград – Акт за частна общинска собственост № 872/12.01.2011 година по реда на Закона за общинската собственост чрез публичен търг с тайно наддаване.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

10. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова - зам.-кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Учредяване на право на строеж в поземлен имот с идентификатор 61710.505.7240 по кадастралната карта на град Разград – Акт за частна общинска собственост № 889/20.01.2011 година по реда на Закона за общинската собственост чрез публичен търг с тайно наддаване.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

11. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова - зам.-кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Учредяване на право на строеж в поземлен имот с идентификатор 61710.505.7204 по кадастралната карта на град Разград – Акт № 2812/20.06.2017 г. за поправка на Акт за частна общинска собственост № 876/13.01.2011 година по реда на Закона за общинската собственост чрез публичен търг с тайно наддаване.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

12. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова - зам.-кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Учредяване на право на строеж в поземлен имот с идентификатор 61710.505.7222 по кадастралната карта на град Разград – Акт за частна общинска собственост № 890/20.01.2011 година по реда на Закона за общинската собственост чрез публичен търг с тайно наддаване.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

13. Докладна записка от Наско Стоилов Анастасов - Общински съветник и председател на ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол

ОТНОСНО: Даване разрешение на „ДКЦ I Разград“ ЕООД гр.Разград за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на кабинет за извършване на медицинска дейност.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

14. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община Разград

ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 на Общински съвет Разград за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разград.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

15.  Докладна записка от д-р Валентин Василев  – Кмет на Община Разград

Относно:  Приемане на проекта на бюджет за 2019 г. на Община Разград

Докладната записка ще се разглежда във всички Постоянни комисии към Общински съвет гр. Разград

Приложения

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk