Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Общински съвет Заседания на ОбС


Проекти на решения за заседание на постоянните комисии ОбС

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ В ПЪЛНИЯТ ИМ ТЕКСТ, КОИТО ПРЕДСТОЯТ ДА СЕ РАЗГЛЕДАТ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ, НАСРОЧЕНИ ЗА 19 И 20 ЮЛИ 2018 ГОДИНА

 

1. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община Разград

Относно: Приемане на актуализирано разпределение на променения бюджет към 31.12.2017 г. и отчета за изпълнението на бюджета на Община Разград и сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2017 година.

Докладната записка ще се разглежда във всички постоянни комисии: в ПК по бюджет, финанси и икономическа политика; в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол; в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации; в ПК по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство; в ПК по устройство и развитие на територията, транспорт на Общината; в ПК по социална политика, трудова заетост и здравеопазване; в ПК по образование и наука; в ПК по култура, културно-историческо наследство и духовни ценности; в ПК по международно сътрудничество; в ПК за младежта, спорта и туризма.

Приложения

2. Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община Разград

Относно: Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 година, приета с Решение № 495 от Протокол № 37 от 01.02. 2018 год. на Общински съвет Разград.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

3. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева-Маринова – зам.-кмет на Община Разград

Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост на собственика на законно построената в него сграда.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

4. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева-Маринова – зам.-кмет на Община Разград

Относно: Провеждане на публичен търг за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ имот с № 013036, находящ се в местността „Мерджумеклик“ в землището на с. Черковна, общ. Разград.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

5. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева-Маринова – зам.-кмет на Община Разград

Относно: Учредяване на възмездно право на ползване на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в землището на с. Дряновец, общ. Разград.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

Приложение

6. Докладна записка от Галина Милкова Георгиева-Маринова – зам.-кмет на Община Разград

Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на части от имоти в горски територии – частна общинска собственост, в землища на населени места от община Разград.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол; ПК по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

Приложение

7. Докладна записка от Ердинч Ахмедов Хасанов – зам.- кмет на Община Разград

Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето 2018 – 2019 г.

Докладната записка ще се разглежда в ПК по социална политика, трудова заетост и здравеопазване и ПК по образование и наука.

Приложение

Публикувано на 13.07.2018г.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk