Република България ■ Община Разград

Видеогалерия

Анкета

Използвате ли електронните услуги, предоставени в сайта на Община Разград?

Резултати

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер


Сигнали за корупция

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Уважаеми клиенти, тук може да подадете сигнал срещу корупционни действия на служители от общинска администрация при достъпа Ви до административни услуги и процедури.

За да подадете on-line сигнал, моля пишете на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
 

Посочете Вашето име, презиме и фамилия
Посочете пълен и точен адрес за кореспонденция
Посочете актуални телефони за връзка
Информация за лицето, срещу което отправяте сигнал - имена, длъжност, място на работа (отдел, дирекция, стая №)
Опишете накратко ситуацията, при която са извършени корупционни действия. Задължително трябва да посочите времето и мястото, присъстващите лица (ако има), други обстоятелства и факти, доказващи твърденията Ви.

Информацията, която ще предоставите ще се използва само за разследване на описаните от Вас корупционни действия и в никакъв случай няма да бъде предоставяна на лица и организации извън пряко ангажираните с проверката на случая.
След получаване на Вашия сигнал, упълномощени да извършат проверката лица ще се свържат с Вас на посочените от Вас адрес и телефон. В случай, че сте представили неверни лични даннни и контактът с Вас не е възможен, сигналът ще се счита за неприет и няма да се разглежда.

Анонимността Ви ще бъде гарантирана

Гражданите могат да подават сигнали на следните ГОРЕЩИ ТЕЛЕФОНИ: 661 200; 660 230

Съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ (чл.12) по постъпил сигнал, органът се произнася с решение най-късно в двумесечен срок от постъпването му. Чл. 123, ал.4 от АПК при данни за извършено престъпление се уведомява незабавно съответния прокурор.


Важно е да се знае:
Анонимни сигнали не се разглеждат

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg