Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Удължават срока на социалната услуга „Обществена трапезария“

На 22.12.2017 г. на основание Решение по протокол № 17 от 18.12.2017 г.  на Управителния съвет на Фонд „Социална закрила” е сключен анекс към договор № РД 04-340 от 27.12.2016 г. между Община Разград и Фонд „Социална закрила”, с който считано от 02.01.2018 г. срокът по предоставянето на социалната услуга ”Обществена трапезария”  финансирана чрез фонда  се удължава до  28 февруари 2018 г./вкл./
 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018Г.

Продължава... 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Новини Новини архив до 2011г. Нова придобивка за хората с увреждания


Нова придобивка за хората с увреждания

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

В навечерието на Международния ден на хората с увреждания – 3 декември, в залата на Разградската филхармония бе монтирана стълбищна платформа за хората с физически увреждания, направено бе и необходимото адаптиране на стълбището. Новата придобивка е реализирана по проект на Община Разград „Достъпна среда и адаптиране на концертна зала на Разградска филхармония" на стойност 22 671 лв. Средствата са отпуснати от Агенцията за хората с увреждания по схема за осигуряване на достъпна среда и адаптиране на културни, исторически и спортни обекти с международно, национално и областно значение. Строителните дейности са извършени от фирма „Стройексперт консулт", а платформата е произведена от фирма „Вимек", чийто представител е „БМБ" ООД. Лично нейният собственик демонстрира работата на платформата, която е с гаранция 24 месеца. Предвижда се първите 8 седалки от първия ред в залата да бъдат махнати, за да може там да се подреждат инвалидните колички.

platforma_invalidi_004  platforma_invalidi_005

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg