Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

Удължават срока на социалната услуга „Обществена трапезария“

На 22.12.2017 г. на основание Решение по протокол № 17 от 18.12.2017 г.  на Управителния съвет на Фонд „Социална закрила” е сключен анекс към договор № РД 04-340 от 27.12.2016 г. между Община Разград и Фонд „Социална закрила”, с който считано от 02.01.2018 г. срокът по предоставянето на социалната услуга ”Обществена трапезария”  финансирана чрез фонда  се удължава до  28 февруари 2018 г./вкл./
 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018Г.

Продължава... 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Новини Новини архив до 2011г. Община Разград подписа договор за проекта „Абритус-мистика и реалност”


Община Разград подписа договор за проекта „Абритус-мистика и реалност”

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

На 23 ноември 2011г. в Министерството на регионалното развитие и благоустройството кметът на Община Разград Денчо Бояджиев подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие", схема „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции" за финансиране на проекта „Абритус- мистика и реалност". Схемата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
„Абритус – мистика и реалност" е поредния спечелен проект от Община Разград тази година. Той е за 6 219 051 лв., от които 6 млн. е безвъзмездната финансова помощ, а 3,52% от общата стойност е собственият финансов принос. Обект на проекта е Археологическият резерват „Античен град Абритус". По него се предвиждат: консервационни и реставрационни дейности, свързани с експонирането на крепостна стена, две сгради и християнски култов комплекс; изграждане на посетителски център със сувенирни магазини и заведение; реновиране на сграда и превръщането й в интерактивен музеен център, /първи по рода си в страната/; експониране на две кули от крепостната стена и превръщането им в наблюдателни площадки; организиране на промоционално събитие – „Военен сбор в лагера на Траян Деций"; изграждане на амфитеатрално пространство за анимации и представления; изграждане на алеи и маршрути във вътрешното пространство на крепостта; художествено и алейно осветление.
Срокът за реализация на проекта е 24 месеца.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg