Република България ■ Община Разград

Видеогалерия

Анкета

Използвате ли електронните услуги, предоставени в сайта на Община Разград?

Резултати

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Административни услуги


Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Срокът за изпълнение на услугите, както и дължимите такси и цени за предоставянето им, са определени в приета от Общински съвет-Разград 

Наредба № 14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разград

Предоставяне на административни услуги в общинска администрация гр. РАЗГРАД

Публични места за достъп до е-услуги (киоски) в град РАЗГРАД

Предоставяне на административни услуги в КМЕТСТВАТА от Община Разград

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОГО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА РАЗГРАД

 

КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ  „РЕКЛАМА” 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ „КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО”

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ  „КАДАСТЪР” 

ПРАВНИ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ  „ОБЩИНСКА ИНФОРМАЦИЯ” 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ  „ЗЕЛЕНА СИСТЕМА”

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ  „ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ”

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ „ТЪРГОВИЯ”

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ  „ТРАНСПОРТ” 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ  „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ  „ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ” 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg