Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Административни услуги


АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ „КАДАСТЪР”

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА ЗА НЕДВИЖИМ ИМОТ /УПИ/

 

ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА ЗА НЕДВИЖИМ ИМОТ С УКАЗАН НАЧИН НА ЗАСТРОЯВАНЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАННИ

 

ПРЕЗАВЕРЯВАНЕ НА СКИЦИ, ОТ ИЗДАВАНЕТО НА КОИТО СА ИЗТЕКЛИ 6 МЕСЕЦА

 

ДОПЪЛВАНЕ /ПОПРАВКА/ НА ОДОБРЕН КАДАСТРАЛЕН ПЛАН

 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО ЧЛ.52, АЛ.5 ОТ ЗКИР

 

ПРОВЕРКА И ПОДДЪРЖАНЕ НА ДАННИ ЗА НОВОПОЛОЖЕНИ ПРОВОДИ И НОВО ИЗГРАДЕНИ ОБЕКТИ

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОПИЕ ОТ КАДАСТРАЛЕН ПЛАН, ИЛИ НА ЧАСТ ОТ НЕГО В ГРАФИЧЕН ВИД

 

ДАВАНЕ НА ИДЕНТИФИКАТОР НА НЕДВИЖИМ ИМОТ И НАНАСЯНЕТО МУ В КАДАСТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР /РАЗПИСЕН СПИСЪК/ НА ИДЕНТИФИКАТОРИТЕ И ПРОМЕНИТЕ ИМ

 

ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА ОТ СЪХРАНЕНИ ПРЕДХОДНИ ПЛАНОВЕ

 

ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ НА СТРОЕЖА СЪС СТРОИТЕЛНИТЕ КНИЖА И ОТНОСНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПУП ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАСТРОЯВАНЕТО

ПРИСЪСТВИЕ ПРИ ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ И НИВО

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ПО ЧЛ.192 И ЧЛ.193 ОТ ЗУТ

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk