Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СФОРМИРАНЕ НА СЪСТАВИТЕ НА СИК

Във връзка с насрочените с Указ № 163 от 10 юли 2019 г. на Президента на Република България избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и на основание чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс Кметът на община Разград,

 К А Н И

на 19 септември 2019 г. (четвъртък) от 11:00 часа

в зала 308 на Община Разград,

с адрес: бул. „Бели Лом” 37А, гр. Разград

представители на парламентарно представените партии и коалиции в 44-ото Народно събрание и представители на коалицията, която има избрани с нейната кандидатска листа членове на Европейския парламент от Република България, но не е парламентарно представена, за провеждане на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Разград за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г..

  

Д-Р ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД

 

 
 

Културен календар на читалищата от община Разград - м. септември 2019

 

ПРОГРАМА ЕСЕНЕН ПАНАИР 2019

Продължава... 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019г.

Продължава... 

Отчет на бюджета на Община Разград към 31.12.2018г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАЗГРАД НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВУЩИТЕ ОТ ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНОСТИ В БЛОКОВЕ №1, 2 и 3 на кв. „Орел“, град Разград.

Уведомяваме Ви, че на 30.07.2018 г. ще стартират строително – монтажни дейности в междублокови пространства, паркинги и подходи към паркинги пред блокове №№1, 2 и 3 в кв. „Орел“, град Разград по проект "Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград“.

В тази връзка е необходимо да се освободят паркингите, подходите към тях и зелените площи от паркираните превозни средства и до завършване на строително –монтажните работи в този участък от обекта, да се паркира на съседни алтернативни паркинги.

 
КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД
 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало МЕСТНИ ИЗБОРИ З А П О В Е Д № 1043 от 02.09.2019 г. за образуване на избирателни сeкции на територията на община Разград


З А П О В Е Д № 1043 от 02.09.2019 г. за образуване на избирателни сeкции на територията на община Разград

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

С Указ № 163 от 10 юли 2019 г. Президентът на Република България насрочи избори за общински съветници и за кметове  на 27 октомври 2019 г..

За гласуването и преброяването на гласовете в съответствие с чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс кметът на общината образува избирателните секции на територията на общината, утвърждава тяхната номерация, обхват и адрес не по-късно от 50 дни преди изборния ден.

При избори за общински съветници и за кметове ръководителите на лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги образуват избирателни секции при наличие на не по-малко от 10 избиратели, които са живели през последните 6 месеца преди изборния ден в съответното населено място, на територията на което е заведението или специализираната институция.

Със свое Решение № 570-МИ от 26.07.2019 г. Централната избирателна комисия е определила единната номерация на избирателните секции в Република България за изборите за общински съветници и за кметове  на 27 октомври 2019 г..

Предвид гореизложеното и на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2, ал. 4 и ал. 6 от Изборния кодекс, Указ № 163 от 10 юли 2019 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове  на 27 октомври 2019 г., Решение № 570-МИ от 26.07.2019 г. на Централната избирателна комисия, Заповед № 46 от  22.08.2019 г. на директора на Дом за стари хора гр. Разград и Заповед № 42 от 29.08.2019 г. на директора на Дом за пълнолетни лица с деменция гр. Разград издадени в съответствие с чл. 9, ал. 7 от Изборния кодекс,

З А П О В Я Д В А М:

1. Образувам 66 (шестдесет и шест) броя избирателни секции на територията на община Разград за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове  на 27 октомври 2019 г..

2. Утвърждавам номерация и адрес на избирателните секции по т. 1 от настоящата заповед и на 2 (два) броя избирателни секции образувани по реда на чл. 9, ал. 7 от Изборния кодекс съответно в Дом за стари хора гр. Разград и Дом за пълнолетни лица с деменция гр. Разград съгласно Приложение № 1 „Списък с номерацията и адресите на избирателните секции в община Разград за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове  на 27 октомври 2019 г.“.

3. Утвърждавам номерация и на 2 (два) броя избирателни секции за Районна служба „Изпълнение на наказанията“ – Разград и МБАЛ „Св. Иван Рилски-Разград“ АД гр. Разград съгласно Приложение № 1 „Списък с номерацията и адресите на избирателните секции в община Разград за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове  на 27 октомври 2019 г.“.

4. Утвърждавам обхват на избирателните секции по т. 2 от настоящата заповед съгласно Приложение № 2 „Описание на административните адреси по секции в община Разград за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове  на 27 октомври 2019 г.“.

5. При възникнала необходимост от образуване на избирателните секции по т. 3 от настоящата заповед, техните адреси и обхват ще бъдат утвърдени с отделна заповед.

6. В срок не по-късно от 06.09.2019 г., настоящата заповед с всички приложения към нея да се изпрати на Териториално звено „Гражданска регистрация и административно обслужване” - Разград, Общинска избирателна комисия - Разград и областния управител на Област Разград.

7. Настоящата заповед да се публикува на официалната интернет страница на Община Разград  в рубриката „Местни избори” и да се постави на информационното табло на партерния етаж в административната сграда на Община Разград с адрес гр. Разград бул. „Бели Лом” № 37А.

 

Възлагам контрола по изпълнение на настоящата заповед на секретаря на Община Разград.

Заповедта може да се оспорва от заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването й пред областния управител.

        

 

Д-Р ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ

Кмет на Община Разград

 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk