Република България ■ Община Разград

Предстоящи събития

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СФОРМИРАНЕ НА СЪСТАВИТЕ НА СИК

Във връзка с насрочените с Указ № 163 от 10 юли 2019 г. на Президента на Република България избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и на основание чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс Кметът на община Разград,

 К А Н И

на 19 септември 2019 г. (четвъртък) от 11:00 часа

в зала 308 на Община Разград,

с адрес: бул. „Бели Лом” 37А, гр. Разград

представители на парламентарно представените партии и коалиции в 44-ото Народно събрание и представители на коалицията, която има избрани с нейната кандидатска листа членове на Европейския парламент от Република България, но не е парламентарно представена, за провеждане на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Разград за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г..

  

Д-Р ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД

 

 
 

Културен календар на читалищата от община Разград - м. септември 2019

 

ПРОГРАМА ЕСЕНЕН ПАНАИР 2019

Продължава... 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019г.

Продължава... 

Отчет на бюджета на Община Разград към 31.12.2018г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАЗГРАД НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВУЩИТЕ ОТ ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНОСТИ В БЛОКОВЕ №1, 2 и 3 на кв. „Орел“, град Разград.

Уведомяваме Ви, че на 30.07.2018 г. ще стартират строително – монтажни дейности в междублокови пространства, паркинги и подходи към паркинги пред блокове №№1, 2 и 3 в кв. „Орел“, град Разград по проект "Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград“.

В тази връзка е необходимо да се освободят паркингите, подходите към тях и зелените площи от паркираните превозни средства и до завършване на строително –монтажните работи в този участък от обекта, да се паркира на съседни алтернативни паркинги.

 
КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД
 

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало МЕСТНИ ИЗБОРИ Списък на кметствата на територията на община Разград, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства на 27 октомври 2019 г.


Списък на кметствата на територията на община Разград, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства на 27 октомври 2019 г.

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 О Б Щ И Н А   Р А З Г Р А Д

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

На основание § 153 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (обн. ДВ, бр. 39 от 2016 г.), във връзка с чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България (изм. - ДВ, бр. 57 от 2016 г., в сила от 22.07.2016 г.), Указ № 163 от 10 юли 2019 г. (обн. ДВ, бр. 56 от 16 юли 2019 г.) на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и писмо изх. № МИ-03-8/14.08.2019 г. на Централната избирателна комисия, Кметът на Община Разград, оповестява населените места на територията на Община Разград, които към деня на обнародване на указа на президента за насрочване на общи избори за общински съветници и кметове имат население над 350 души и са със статут на кметство, както следва:

 

с. Благоево; с. Гецово; с. Дряновец; с. Дянково;

 

с. Киченица; с. Липник; с. Мортагоново; с. Осенец;

 

с. Радинград; с. Раковски; с. Стражец; с. Топчии; с. Ясеновец.

 

 

 

В горепосочените кметства ще се произвеждат и избори за кметове на кметства на 27.10.2019 г.

 
 

Д-Р ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД

 
 
 
 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk