Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати
Начало Обяви/Уведомления У В Е Д О М Л Е Н И Е Изх. № 2115-67-(1) до 13.08.2019 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ НЕФСЕ Е. ХРИСТОВА


У В Е Д О М Л Е Н И Е Изх. № 2115-67-(1) до 13.08.2019 г. ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ НЕФСЕ Е. ХРИСТОВА

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

Изх. № 2115-67-(1)                                                                            

Дата:13.08.2019 г.

 

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ

НЕФСЕ Е. ХРИСТОВА

 

 

 

У  В  Е  Д  О  М  Л  Е  Н  И  Е

 

 

 

В изпълнение на изискването на чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ Ви уведомяваме, че в Община Разград е постъпило искане вх. № 2115-67 от 29.07.2019 г. за изменение на кадастралния план на с. Дянково, одобрен със заповед № 25 от 1969 г., с което е поставено началото на административно производство по изменението на плана. Като собственик на съседен поземлен имот Вие се явявате заинтересовано лице по отношение изменението на кадастралния план на              с. Дянково за поземлен имот с планоснимачен номер 834, поради което и на основание разпоредбите на чл. 34 на АПК, имате възможност да прегледате документите по образуваната преписка, да си направите бележки и извадки или копия от документите, представляващи интерес за Вас, както и да изразите становище по събраните доказателства и предявени искания в  срок до 7 /седем/ дни от получаване на настоящото. В същия срок имате право на писмени искания и възражения.  В случай, че имате спор със съседите си  Николай Х. Маринов, Айше Х. Хаккъ и Бейсин Х. Махмуд относно местоположението на границата между имотите Ви, молим в посочения срок от получаването на това уведомление, да ни уведомите за това писмено или на място в Община Разград – бул. „Бели Лом” № 37А, втори етаж, стая 212.

В изпълнение на изискванията § 4, ал. 5, т. 6 буква „а“ от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри на 03.09.2019 г. в 10,00, часа на адрес с. Дянково,            ул. „ Царевец“ № 18 „А“ от представители на Общинска администрация ще бъде съставен Акт за непълноти и грешки и като заинтересовано лице следва да се явите на посочения адрес.

На основание чл. 57, ал.1 от АПК заповед за изменение на кадастралния план или за отказ да бъде допуснато такова, следва да бъде издадена в 14 дневен срок от представяне на проекта за изменение на плана. Когато е необходимо да се съберат доказателства за съществени обстоятелства или е необходимо да се даде възможност на други граждани или организации да се защитят, заповед за изменение на кадастралния план или за отказ да бъде допуснато такова, следва да бъде издадена до един месец от представяне на проекта за изменение на плана /чл. 57, ал. 5 от АПК/.

Издадената заповед ще Ви бъде съобщена по реда на Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

 

За допълнителна информация: тел. 084 618 212 –гл. специалист Пламена Анферос.

 
 
 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk