Република България ■ Община Разград

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

АНКЕТНА КАРТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Разград 

 

 

Видеогалерия

Анкета

1. Знаете ли, че Вашата община е избрана по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци?Резултати

Анкета

2. Знаете ли кои са видовете опасни битови отпадъци?Резултати

Почивна база хижа „Пчелина“

Банер
Начало Административни услуги


ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗГРАД ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕРСОНАЛНА ПЕНСИЯ

Внимание, ще се отвори в нов прозорец. ПДФПечатЕ-мейл

 
 
 
 

ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗГРАД ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕРСОНАЛНА ПЕНСИЯ

 

 

 

• Правно основание: чл. 7, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл. 92 от Кодекса за социалното осигуряване.

 

• Допустими заявители:

 

1.   Законен представител на дете с постоянен адрес в Община Разград без право на наследствена пенсия от починал родител;

 

2.   Жени с постоянен адрес в Община Разград, навършили възрастта по чл. 68, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, родили и отгледали 5 и повече деца до навършване на 18-годишната им възраст;

 

3.   Лица с постоянен адрес в Община Разград, навършили възрастта по чл. 68, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, които са полагали грижи в продължение на повече от 10 години за инвалиди – членове на техните семейства, постоянно нуждаещи се от чужда помощ; за членове на семейството се считат съпругът, съпругата, както и техните възходящи и низходящи по права линия.

 

• Начин на заявяване: лично във фронт-офис № 4 деловодство.

 

• Необходими за изпълнение на услугата документи:

 

1)     Заявление до кмета на Община Разград;

 

2)     Разпореждане на длъжностното лице от териториалното поделение на НОИ, с което се отказва отпускането на пенсия; когато няма постановено такова разпореждане, лицето представя документи, установяващи липса на основание за отпускане на друг вид пенсия, или декларация, че няма достатъчно положен осигурителен стаж;

 

3)     Декларация за семейно и имотно състояние /по образец/, и за годишния доход на член от семейството, включително от друга държава, за 12 месеца преди датата на подаване на заявлението в кметството/общината или общинския съвет и документите, удостоверяващи този доход. За деца, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и при настойник или попечител, не се изисква такава декларация;

 

4)     Декларация от лицето, че получава/не получава пенсия, изплащана от друга държава /по образец/;

 

5)     За лицата по цитираната по-горе т. 2, документ от общината /кметството/, че са родили и отгледали 5 и повече деца до 18-годишната им възраст, че не са били лишавани или ограничавани родителските им права, и че децата не са били настанявани в държавни заведения за отглеждане за срок, по-голям от една година, освен по здравословни причини;

 

6)     За лицата по цитираната по-горе т. 3 решение на ТЕЛК /НЕЛК/, удостоверяващо, че болният за целия 10-годишен период е бил инвалид с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, който постоянно се е нуждаел от чужда помощ;

 

7)     За лицата по т. 2 и т. 3 представят документ за придобит действителен осигурителен стаж не по-малко от 3 години;

 

8)     За лицата по т. 1 удостоверение за наследници, а ако са навършили 18-годишна възраст – документ, удостоверяващ статута им на учащи;

 

9)     За лицата по т. 1 акт за смърт на починалият родител;

 

10) За лицата по т. 1 удостоверение за раждане на детето /лична карта/.

 

Документите по т. 2), т. 3), т. 4), т. 6) и т. 7) задължително се прилагат в оригинал, по т. 1) и т. 5) може и копие.

 

• Срок за изпълнение: предложението се изготвя и изпраща до Общински съвет – Разград за първото му заседание, следващо не по-рано от три работни дни след деня на постъпването на искането. В тридневен срок от влизането в сила на Решението на Общински съвет – Разград, същото се изпраща до Министерски съвет на Република България.

 

• Цени, такси и начин на плащане: безплатна.

Образци

 

 

 
 
 
 

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ОПАК. 

Официален web сайт на Община Разград, 7200 Разград, бул."Бели Лом" №37А, тел.: (084) 660 091, факс: (084) 660 090, ел.поща: obshtina@razgrad.bg

Страницата razgrad.bg използва "бисквитки" само , за да Ви предостави нужното съдържание. Повече за това, как използваме "бисквитките" може да прочетете тук.

Приемам "бисквитките".
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk